Jak zpracovávají maniok indiáni Jižní Ameriky?

16.03.2016 | Ačkoli u nás není maniok příliš znám, na světě patří společně s kukuřicí, bramborami, pšenicí a rýží mezi nejpěstovanější plodiny. A to převážně v tropických oblastech, neboť je velmi odolný jak proti suchu, tak proti škůdcům. Ve sbírkách Náprstkova muzea se nacházejí předměty, kterými tradičně jihoameričtí indiáni tuto plodinu zpracovávají.

Maniok se dnes pěstuje ve všech tropických oblastech světa a bývá nazýván různými jmény: cassava, yuca, či tapioca.

Maniok je vesměs jedovatý. Obsahuje totiž látky, které se přeměňují na kyanovodík. U méně jedovatých odrůd stačí hlízy podobající se velkým protáhlým bramborám dostatečně povařit, u těch jedovatějších je postup zpracování složitější. Ve sbírkách Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur jsou uloženy předměty, které ke zpracování manioku používali tradičně indiáni Jižní Ameriky a jejichž vzhled se do dnešních dnů téměř nezměnil. Patří mezi ně nůše, ošatky, struhadla a dokonce i závěsný lis.

Fotografie. Indiáni při zpracování manioku. Autorka: Ludmila Škrabáková


 

Kam dál?

Šamanská výbava A. V. Friče

Video: Afrika plná masek - I. díl

VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu

(EK)

Mimoevropské kultury