Jak se rodí krása věcí minulých

09.01.2015 | Podívejte se s námi do kovářské dílny na výrobu schránky na amulety.

fotografie kovářské dílny

O projektu Archeologie na dosah jsme již na našem portálu psali několikrát. Jeho cílem je zatraktivnit prezentaci archeologického kulturního dědictví a přiblížit tak bohaté sbírkové fondy muzeí veřejnosti.

O tom, že se toto úsilí daří, svědčí i nové video, které v rámci projektu vzniklo. Tvůrci videa se zaměřili na proces vzniku raněstředověké schránky na amulety, takzvané kaptorgy. Divákům nabízí příležitost nahlédnout přímo do kovářské dílny, kde se drobný šperk rodí. Ani moderní technologie totiž nemohou nahradit zručnost a řemeslný um.

Podívejte se, jak drobný šperk vznikal:

 

Kaptorgy se nacházejí v Čechách a na Moravě v ženských hrobech z 9. až 13. století. Majetnější ženy je nosívaly zavěšené na krku a ukládaly si do nich nejrůznější drobnosti, od hrudek kaolinu přes kousky látek až po léčivé bylinky, sloužily tedy jako ochranný amulet. Ačkoli se kaptorgy vyskytují v již poměrně christianizované společnosti, jejich význam je spojován spíše s magií a pozůstatky pohanského myšlení.


kaptorga


 

Zajímají vás další informace o projektu a archeologii? Navštivte webové stránky www.archeologienadosah.cz

(per)