Deník mladého sportsmena odhaluje počátky sportu u nás

30. 8. 2012 | Zápisky Josefa Rösslera-Ořovského přináší svědectví o zrodu bruslení, lyžování, veslování a dalších sportů v českých zemích.

 

Všestranný sportovec Josef Rössler-Ořovský se narodil 29. června 1869. Jako jeho otec, stal se i on obchodníkem, což mu umožnilo cestovat. Na svých obchodních cestách po Francii, Itálii a Velké Británii se seznámil s různými sporty, které u nás začal propagovat.

Podle některých pramenů začal v roce 1887 jako první v Čechách jezdit na lyžích. Nadšen jejich možnostmi, založil při Bruslařském závodním klubu lyžařský odbor. Z něj v roce 1893 vznikl Český ski klub v Praze, který byl prvním lyžařským spolkem ve střední Evropě.

I další sportovní spolky, u jejichž zrodu Rössler-Ořovský stál, nesou slavná jména, jako například Český yacht klub (který dodnes existuje) nebo Český lawntenisový klub.

Z jeho mládí se dochoval deník se stručným názvem „My sports“, který vznikal mezi lety 1886 a 1891.

Záběr jeho zájmu byl velmi široký a tak si na sklonku století mohli jeho současníci přečíst jím vydaná pravidla hokeje a fotbalu. O několik let později měli možnost seznámit se s kánoemi, které nechal Rössler-Ořovský dovézt z Kanady. Stal se zakladatelem vodní turistiky, které se sám rád věnoval.

V r. 1896 se stal jedním ze spoluzakladatelů Českého výboru pro Olympijské hry. Působil také jako sportovní novinář a sportovní rozhodčí.

foto Rösslera-Ořovského a společnosti hráčů tenisu

 

Josef Rössler-Ořovský byl pravým "sportsmenem" své doby. Více o zrodu moderních sportů se dozvíte na připravované výstavě Sportsmeni v zemích českých, která bude od 7. září 2012 otevřena veřejnosti na Národním památníku na Vítkově . Výstava je součástí cyklu Monarchie.

 


 

Článek a video byly připraveny ve spolupráci s Archivem a Sbírkou tělesné výchovy a sportu (Oddělení novodobých českých dějin) NM.

 

(dan)


Diskuse

kolo Milada S. 19. listopadu 2012 10:56