Císařův proustit – ikona mineralogické sbírky

4. 3. 2015 | Pracovníci mineralogického oddělení Národního muzea bývají často dotazováni, který kámen ve sbírce je nejcennější. Velmi cenných je mnoho, je tu ale jeden, který je výjimečný hned třikrát. Jednak proto, že je to jedna z nejbohatších pěkně krystalovaných ukázek minerálu proustitu, dále proto, že jeho získání pro Národní muzeum je spojeno přímo se založením této instituce a pak také z toho důvodu, že dárcem minerálu byl samotný rakouský císař.


Sekundární metabolity lišejníků

4. 2. 2015 | Tvorba sekundárních metabolitů je častá u mnoha skupin rostlin (alkaloidy či glykosidy) a hub (mykotoxiny). Lišejníky, specifická skupina hub, nejsou v tomto ohledu výjimkou. U těchto lichenizovaných hub je známo již přes 1000 látek, které jsou pro ně ve většině případů unikátní. Výjimečnost lišejníkových látek spočívá v jejich obrovském taxonomickém významu, a tudíž v rutinním využívání metod jejich detekce. To je velký rozdíl oproti cévnatým rostlinám, mechorostům, nelichenizovaným houbám či řasám, kde se přítomnosti sekundárních metabolitů využívá pro určování druhů jen ojediněle.


VIDEO: Virtuální paleontologie odhaluje skryté fosilie

29. 1. 2015 | Jak prozkoumat živočicha, jehož zkamenělé tělo je milióny let uvězněno v hornině? Jakým způsobem si prohlédnout i jeho vnitřní stavbu a přitom zkamenělinu nepoškodit? Odpovědí je virtuální paleontologie.


Národní muzeum uchovává jedny z nejstarších hornin

15. 1. 2015 | Víte, které předměty ze sbírek Národního muzea jsou nejstarší? V tomto ohledu jsou jasnými přeborníky horniny z jihozápadního Grónska, které patří mezi jedny z nejstarších známých hornin na světě, jejichž stáří je přibližně 3,6–3,7 miliardy let.


Před 400 milióny lety u nás žili gigantičtí obratlovci

4. 12. 2014 | V prvohorních mořích, v době asi před 400 milióny lety, na území dnešních Čech plavaly největší rybovití obratlovci té doby. Nebyli to však dravci, jak by si nejeden čtenář mohl představovat, ale mírumilovní filtrátoři planktonu.


Nové druhy obratlovců popsané zoology Národního muzea

24. 11. 2014 | Zoologové Národního muzea se vydávají do všech koutů světa, aby pátrali po nových druzích živočichů. Pojďme si představit nejnovější objevy z živočišné říše, na nichž se podíleli.


Co jedli naši předkové? Odpovědi nabízí bioarcheologie

21. 11. 2014 | Bioarcheologové mohou díky analýze stabilních izotopů uhlíku a dusíku lépe odpovídat na otázky týkající se výživy našich předků. Výzkumu se věnují v nově zřízené laboratoři antropologického oddělení Národního muzea.


Karlovarská dvojčata jsou světoznámý fenomén

12. 11. 2014 | Při vyslovení pojmu karlovarská dvojčata by si člověk mohl představit nějaké sousoší stojící v Karlových Varech nebo možná porcelánové figurky. Ve skutečnosti jsou karlovarská dvojčata fenomén krystalografický. O co jde?


Podyjí – ráj motýlů v Česku

24. 10. 2014 | Je tomu již poměrně dávno, kdy měl milovník přírody možnost při svých toulkách českou přírodou pozorovat nespočet motýlích druhů poletujících na květnatých loukách, lesních pasekách či na mezích podél cest, často úvozových, z nichž mnohé létaly v tak hojných počtech, že bylo nemyslitelné obávat se o jejich budoucnost. Stejně tak už na většině našeho území patří minulosti úkaz, kdy po setmění před světly aut poletovaly stovky různě velkých druhů hmyzu, přičemž většinou se jednalo o píďalky či můry. Jednou z oáz, kde se v tomto ohledu alespoň zdánlivě zastavil čas, je právě Podyjí.


Ploštice jako vetřelci v domácnostech

3. 10. 2014 | V posledních letech výrazně roste počet žádostí široké veřejnosti o určení ploštic nalezených jako nevítaní vetřelci v domácnostech. Většina těchto žádostí se týká několika málo druhů, z nichž část patří mezí mezi druhy v naší fauně nepůvodní, zatímco jiné jsou sice u nás původní, ale v posledních letech nabývají na početnosti a šíří se do nových oblastí v důsledku teplého klimatického období.