Legionář Jaroslav Boháč a ptáci z Bornea

15. 5. 2015 | Roku 1921 daroval Národnímu muzeu jistý pan Boháč soubor více než sto kožek ptáků z Bornea, tehdy z ornitologického hlediska ještě velmi málo známého ostrova v Malajském souostroví ležícím mezi Indickým a Tichým oceánem. Kdo byl tento sběratel a jak se dostal na Borneo?


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu III.

13. 5. 2015 | Období druhé světové války negativně poznamenalo dění v Národním muzeu. Nacistickému běsnění padlo za oběť i několik mineralogů. Na stránkách portálu Muzeum 3000 již vyšel příběh obchodníka s minerály Friedricha Cassirera, který prchal před nacisty z Berlína do Prahy a později do Paříže a do New Yorku, a který významně obohatil mineralogickou sbírku Národního muzea. Také jsme si připomněli mineralogy Radima Nováčka, Františka Ulricha a Ludmilu Slavíkovou, kteří nacistický teror nepřežili.


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu II.

30. 4. 2015 | Doba německé okupace Československa neblaze ovlivnila dění v Národním muzeu; nacistickým represím padlo za oběť i několik významných mineralogů. Na portálu Muzeum 3000 jsme představili příběh mineraloga Friedricha Cassirera, který stihl uniknout z Prahy před nacisty těsně před obsazením Československa a tím si zachránit holý život. Jiní takové štěstí neměli.


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu I.

17. 4. 2015 | Německý nacistický režim roztočil v roce 1933 kola zvůle a násilí a zanechal za sebou desítky miliónů mrtvých. Z kloubů vymknutá doba krutě zasáhla i do osudů mnohých mineralogů spolupracujících s Národním muzeem a poznamenala dění v Muzeu samotném. Nový čtyřdílný seriál, jehož autorem je mineralog Dalibor Velebil z Národního muzea, přibližuje tuto nelehkou dobu. První díl seriálu se věnuje životnímu příběhu německého mineraloga Friedricha Wilhelma Cassirera, jemuž nacistický režim výrazně zasáhl do života ještě před vypuknutím druhé světové války.


Za hmyzem na Papuu

8. 4. 2015 | Globalizace světa v posledních letech kulminuje a s tím souvisí i stále snazší možnost navštěvovat i ty nejvzdálenější kouty světa. Některé oblasti však celosvětovému trendu stále odolávají. K takovým místům patří bezesporu i Papua.


Průzkum vzácných pohřebních textilií z hrobek králů

2. 4. 2015 | V Národním muzeu se nachází vzácné pohřební textilie českých i zahraničních panovníků, které byly zejména v 19. století (na dnešní poměry možná trochu zvláštním) sběratelským artiklem. Spolu s některými textiliemi se dochovaly i dobové dokumenty vypovídající o tom, kdo a kdy danou textilii z hrobky odnesl. Restaurátorka Národního muzea Veronika Šulcová popisuje v rozhovoru proces zkoumání a restaurování těchto vzácných textilií.


Císařův proustit – ikona mineralogické sbírky

4. 3. 2015 | Pracovníci mineralogického oddělení Národního muzea bývají často dotazováni, který kámen ve sbírce je nejcennější. Velmi cenných je mnoho, je tu ale jeden, který je výjimečný hned třikrát. Jednak proto, že je to jedna z nejbohatších pěkně krystalovaných ukázek minerálu proustitu, dále proto, že jeho získání pro Národní muzeum je spojeno přímo se založením této instituce a pak také z toho důvodu, že dárcem minerálu byl samotný rakouský císař.


Sekundární metabolity lišejníků

4. 2. 2015 | Tvorba sekundárních metabolitů je častá u mnoha skupin rostlin (alkaloidy či glykosidy) a hub (mykotoxiny). Lišejníky, specifická skupina hub, nejsou v tomto ohledu výjimkou. U těchto lichenizovaných hub je známo již přes 1000 látek, které jsou pro ně ve většině případů unikátní. Výjimečnost lišejníkových látek spočívá v jejich obrovském taxonomickém významu, a tudíž v rutinním využívání metod jejich detekce. To je velký rozdíl oproti cévnatým rostlinám, mechorostům, nelichenizovaným houbám či řasám, kde se přítomnosti sekundárních metabolitů využívá pro určování druhů jen ojediněle.


VIDEO: Virtuální paleontologie odhaluje skryté fosilie

29. 1. 2015 | Jak prozkoumat živočicha, jehož zkamenělé tělo je milióny let uvězněno v hornině? Jakým způsobem si prohlédnout i jeho vnitřní stavbu a přitom zkamenělinu nepoškodit? Odpovědí je virtuální paleontologie.


Národní muzeum uchovává jedny z nejstarších hornin

15. 1. 2015 | Víte, které předměty ze sbírek Národního muzea jsou nejstarší? V tomto ohledu jsou jasnými přeborníky horniny z jihozápadního Grónska, které patří mezi jedny z nejstarších známých hornin na světě, jejichž stáří je přibližně 3,6–3,7 miliardy let.