Jak se vybírá jméno?

3. 7. 2015 | Odborné názvosloví je základem každého vědního oboru – slouží k tomu, aby se vědci všech národů a jazyků dokázali domluvit na předmětu svého výzkumu i jeho výsledcích. Pojmenovat všechny objevené rostliny a živočichy ovšem není jen tak jednoduchá věc. Pro nový název hledají vědci inspiraci například u svých oblíbených literárních hrdinů, či ve slovní hříčce.


Nové invazní druhy dvoukřídlého hmyzu v ČR

26. 6. 2015 | Kromě migrace lidské, probíhá také často migrace nepůvodních, tedy invazních druhů rostlin a živočichů. Tyto migrace často probíhají nepozorovaně, ale jejich důsledky mohou být velmi zásadní, především pokud jde o škůdce. Dva nově příchozí hmyzí druhy – koutuli skvrnitou (Clogmia albipunctata) a octomilku asijskou (Drosophila suzukii) si představíme v tomto článku.


Endemičtí netopýři jižní Arábie

8. 6. 2015 | Jižní Arábie je unikátní zoogeografickou oblastí. Je označována za tzv. horké místo biologické diverzity. Národní muzeum ve spolupráci s dalšími institucemi dlouhodobě provádí výzkum savců Blízkého východu a zvláštní důraz klade na netopýry. Z jižní Arábie je těchto zvláštních savců dnes známo 40 druhů a téměř polovina tohoto počtu představuje afrotropické prvky. Některé tyto druhy jsou ovšem endemické, tedy takové, které se nevyskytují nikde jinde na světě.


Biologická rozmanitost jižní Arábie

1. 6. 2015 | Území jižní Arábie je zajímavou zoogeografickou oblastí. Odborníci ho označují jako jeden z “biodiversity hotspots” neboli “horkých míst biologické rozmanitosti” na Zemi. Vyskytují se zde totiž – mimo jiné – i svébytné živočišné druhy, které se nenacházejí jinde na planetě.


Svědkové dávných katastrof

21. 5. 2015 | Zemský povrch je nepřetržitě bombardován materiálem z kosmu, v naprosté většině se však jedná o velmi malé úlomky, které stěží mohou napáchat větší škody. Čas od času však k Zemi zamíří mimozemská tělesa větších rozměrů a následky střetu s nimi mohou být fatální. Důkazem toho může být vyhynutí dinosaurů na konci druhohor, které je spojováno s dopadem velkého asteroidu do oblasti dnešního Mexického zálivu.


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu IV.

18. 5. 2015 | Na stránkách portálu Muzeum 3000 jsme si na příkladech osobních příběhů několika mineralogů a sběratelů minerálů připomněli pohnuté dějiny období německého nacismu v době předválečné i válečné tak, jak se prolínaly s děním v Národním muzeu. Válečné události byly dovršeny vysídlováním občanů s německým říšským občanstvím z území obnoveného Československa do Německa. Mezi vysídlenými Němci bylo i mnoho sběratelů minerálů, kteří byli nuceni zanechat své sbírky ve svých původních domovech. Jejich sbírky byly zajišťovány místními národními výbory a během let 1945 a 1946 byly postupně převzaty pracovníky Národního muzea a nákladními automobily sváženy z mnoha míst v republice do Národního muzea. Tímto dílem končí čtyřdílný seriál Národní muzeum a mineralogové v době nacismu.


Legionář Jaroslav Boháč a ptáci z Bornea

15. 5. 2015 | Roku 1921 daroval Národnímu muzeu jistý pan Boháč soubor více než sto kožek ptáků z Bornea, tehdy z ornitologického hlediska ještě velmi málo známého ostrova v Malajském souostroví ležícím mezi Indickým a Tichým oceánem. Kdo byl tento sběratel a jak se dostal na Borneo?


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu III.

13. 5. 2015 | Období druhé světové války negativně poznamenalo dění v Národním muzeu. Nacistickému běsnění padlo za oběť i několik mineralogů. Na stránkách portálu Muzeum 3000 již vyšel příběh obchodníka s minerály Friedricha Cassirera, který prchal před nacisty z Berlína do Prahy a později do Paříže a do New Yorku, a který významně obohatil mineralogickou sbírku Národního muzea. Také jsme si připomněli mineralogy Radima Nováčka, Františka Ulricha a Ludmilu Slavíkovou, kteří nacistický teror nepřežili.


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu II.

30. 4. 2015 | Doba německé okupace Československa neblaze ovlivnila dění v Národním muzeu; nacistickým represím padlo za oběť i několik významných mineralogů. Na portálu Muzeum 3000 jsme představili příběh mineraloga Friedricha Cassirera, který stihl uniknout z Prahy před nacisty těsně před obsazením Československa a tím si zachránit holý život. Jiní takové štěstí neměli.


Národní muzeum a mineralogové v době nacismu I.

17. 4. 2015 | Německý nacistický režim roztočil v roce 1933 kola zvůle a násilí a zanechal za sebou desítky miliónů mrtvých. Z kloubů vymknutá doba krutě zasáhla i do osudů mnohých mineralogů spolupracujících s Národním muzeem a poznamenala dění v Muzeu samotném. Nový čtyřdílný seriál, jehož autorem je mineralog Dalibor Velebil z Národního muzea, přibližuje tuto nelehkou dobu. První díl seriálu se věnuje životnímu příběhu německého mineraloga Friedricha Wilhelma Cassirera, jemuž nacistický režim výrazně zasáhl do života ještě před vypuknutím druhé světové války.