Vědci Národního muzea potvrdili: ostatky patří františkánům

03.10.2012 | Antropologové Národního muzea zkoumali v laboratořích v Horních Počernicích kosterní pozůstatky zavražděných mnichů z kostela Panny Marie Sněžné.

 

Papež Benedikt XVI. schválil v květnu tohoto roku s konečnou platností dekret o blahořečení čtrnácti umučených františkánů, kteří byli v pražském kostele Panny Marie Sněžné zavražděni rozvášněným davem o masopustním úterý 15. února roku 1611. V létě 2012 byly jejich ostatky vyzvednuty z dřevěné schránky uložené v kostele.

>> Zajímá vás, jak se postupuje při výzkumu ostatků umučených minchů? Co všechno se dá zjistit z kostí?
Ptejte se našich antropologů v online rozhovoru.  Ve středu 17. 10.  11:00–12:00. Otázky můžete položit už nyní.

Kardinálem Dominikem Dukou byla jmenována komise pro vyzdvižení a ohledání ostatků, jejímiž členy jsou vedle antropologů Národního muzea Petra Velemínského a Vítězslava Kuželky i Jan Matějka, emer. děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, Petr Regalát Beneš OFM, člen konventu Panny Marie Sněžné a Vladimír Kelnar, probošt kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta. Na výzkumu se tak vedle Národního muzea podílel Národní památkový ústav, Provincie bratří františkánů, Arcibiskupství pražské a také Národní knihovna České republiky.

Národní muzeum je výzkumnou organizací s dlouholetou tradicí, jejíž vědci se podílejí na řadě projektů. Antropologické oddělení Národního muzea dlouhodobě spolupracuje na průzkumu historických osobností.

Po průzkumu ostatků Tychona Brahe se tak Národní muzeum podílí na dalším unikátním projektu odkrývajícím naši minulost, a opět tak dokazuje, že je významnou českou vědeckovýzkumnou institucí,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Nalezené kosterní pozůstatky byly vyzvednuty a převezeny k dalšímu zkoumání do laboratoří Antropologického oddělení Národního muzea. Zde byly očištěny, anatomicky roztříděny, určeny, zrentgenovány a podrobeny komplexní antropologické analýze.

Z výsledků analýzy vyplynulo, že vzhledem k necelistvému kosternímu souboru nebylo možné přiřadit jednotlivé kosti konkrétním jedincům. Ve schráně byly identifikovány pozůstatky minimálně 15 dospělých a 5 nedospělých jedinců. S ohledem na nálezovou situaci a selektivní výběr kostí ve schráně bylo zpracování založeno především na lebkách. 

Zcela prokazatelně třináct lebek ze souboru patří mužským jedincům ze sledovaného období.

Na mnoha kostech se našla zranění, která vznikla v období  smrti zkoumaných jedinců.  Antropologové došli k závěru, že perimortální zranění (vzniklá v období kolem smrti) jsou vysoce pravděpodobná u šesti lebek, a u dalších šesti lebek se tato zranění nedají vyloučit. Tento typ zranění se našel i na lebkách nedospělých jedinců.  

Závěry antropologického průzkumu v kontextu výsledků archeologického bádání a dobových pramenů potvrzují, že většina ostatků uložených v dřevěné schráně v kostele Panny Marie Sněžné s vysokou pravděpodobností náleží mučedníkům, františkánům zavražděným v roce 1611.

Po dokončení analýzy budou ostatky uloženy do relikviáře a připraveny k události blahořečení. Čtrnáct pražských mučedníků bude blahořečeno 13. října 2012 v katedrále sv. Víta.

foto: ostatky podrobené zkoumání v antropologických laboratořích Národního muzea

Další články k tématu najdete na stránkách Muzeum 3000:

Vědci Národního muzea podrobí analýze kosti umučených františkánů

V nejbližších dnech budou známy výsledky průzkumu ostatků umučených františkánů

 


Článek byl připraven ve spolupráci s RNDr. Vítězslavem Kuželkou a RNDr. Petrem Velemínským, PhD. z Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea.

 

(dan)