Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit

09.12.2016 | Co vás napadne, když se řekne středověk? A jaký pro nás má význam v 21. století? Diskuze o tom, jak dnes smýšlíme o této etapě našich dějin. Dokážeme vidět historické události v duchu doby, v jejích souvislostech, detailech i celcích? K diskuzi usedli odborníci na slovo vzatí. Ve videu přinášíme celý záznam jejich diskuze.

V rámci doporvodných programů k výstavě "Když císař umírá", se dne 2.12. ve večerních hodinách uskutečnil v kostele sv. Klimenta v pořadí třetí z  "Šesti večerů za Karla IV.".

Večer v kostele byl tentokrát věnován diskusi na téma "Středověk dnes: jak o něm učit, psát a hovořit" a hosté byli vskutku vzácní: kunsthistorička Milena Bartlová, odbornice na středověkou hudbu Jana Vozková, a historik Jan Dienstbier. V roli moderátora diskuse vystoupil Vladimír Kučera, mimo jiné moderátor a spolutvůrce oblíbeného pořadu České televize Historie CS.  

Hosté i posluchači vydrželi velkou zimu, která i přes vytápění panovala, a velmi zajímavě diskutovali o nejrůznějších tématech - od středověku kolem nás, přes jeho zobrazování například ve filmových dílech až po chápání tehdejšího světa skrze dobovou hudbu. Ústředním tématem, které se v diskusi však objevovalo stále znovu, bylo vnímání středověku očima dnešního člověka a především úvahy nad tím, jak středověk dnes chápat, a jak získané informace aplikovat na pochopení 21. století.


Kam dál?

Oltář ze Slavětína

Nová Guinea – ostrov lovců lebek

"Milý Ježíšku, přeji si..."

(EK)

Historie