Skvosty numismatické sbírky Národního muzea

30.10.2012 | Seznamte se s pozoruhodnou publikací, přibližující čtenářům část největší peněžní kolekce v České republice - numismatické sbírky Národního muzea.

foto: obálka knihy Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského

Publikace Mince a medaile císaře Františka Štěpána odkrývá čtenářům část numismatické sbírky Národního muzea. Autoři zpřístupnili zájemcům o numismatiku slovem i obrazem mince a medaile Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie a od roku 1745 římskoněmeckého císaře.

Zvolenou formou navázali na reprezentativní publikaci vídeňského císařského dvora z roku 1782, připisovanou dceři Marie Terezie a Františka Štěpána, arcivévodkyni Marii Anně, která se stala první abatyší ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Obě práce jsou opatřeny působivými vyobrazeními popisovaných mincí a medailí, přičemž nová publikace používá velkých barevných fotografií ražeb, na které je možné si doslova sáhnout.

Stěžejní myšlenkou bylo vytvořit knihu pro co nejširší čtenářskou obec, a ne tedy pouze úzkoprofilový katalog pro ryzí numismatiky. Tomuto požadavku odpovídají důraz na srozumitelnost textu, překlady latinských opisů do češtiny a vysvětlení dnes již skrytých motivů na medailích. Autoři na rozdíl od většiny jiných numismatických publikací používají pro porozumění mincovním obrazům podrobnější popisy lícních i rubních stran sbírkových předmětů.

Sledováním popisovaných mincí a medailí v širších historických souvislostech, i studiem archivních pramenů, překračuje práce hranice běžné numismatiky a opírá se o poznatky z dějin umění i obecné historie. Především medailová část je doplněna fotografiemi a výkladem bohatého doprovodného materiálu, kterým jsou např. obrazy, grafiky, antické mince a různé zajímavosti, vysvětlující okolnosti vzniku, výběr ztvárněného motivu a další osudy konkrétních medailí.

Dvojjazyčná česko-anglická forma práce, která vyšla v řadě monografií Národního muzea, má reprezentovat tuto významnou instituci na základě jejích sbírkových předmětů i na mezinárodním fóru. Dokladem výjimečnosti numismatické sbírky je atraktivní dvoupatrová kazeta, zařazená do publikace, obsahující 50 medailí lotrinských vévodů, zhotovených v Nancy na příkaz otce Františka Štěpána Lotrinského.

O kladném přijetí Mincí a medailí císaře Františka Štěpána Lotrinského evropskou odbornou veřejností svědčí její hodnocení v zahraničních oborových periodicích. Široká čtenářská obec jistě ocení srozumitelnost a přehlednost textu.

Prohlédněte si některé z mincí ve fotogalerii:

gallery

Informace o publikaci: Tomáš Kleisner – Jan Boublík, Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze, Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, num. 11, Praha 2011.

Článek byl připraven ve spolupráci s PhDr. Janem Boublíkem z  Numismatického oddělení Národního muzea.