První výsledky výzkumu: Tycho Brahe nebyl otráven!

15.11.2012 | Dánští vědci zveřejnili první výsledky výzkumu ostatků Tycha Braha, na kterém se podílelo také několik českých vědeckých institucí. Biologický výzkum probíhal na pracovišti antropologického oddělení Národního muzea, kde byla provedena rentgenová, fotografická a morfologická dokumentace pozůstatků.

fotografie z výzkumu ostatků - vědci se sklánějí nad rakví

V roce 2010 byly v Praze exhumovány ostatky Tycha Braha. Tato událost vzbudila velký zájem médií. Od té doby pracuje na objevení skutečné příčiny smrti Tycha Braha mezinárodní tým odborníků.

Předčasná smrt Tycha Braha byla záhadou více než 400 let.  Známý astronom zemřel 24. října 1601 - tedy pouhých jedenáct dní po svém náhlém onemocnění a v průběhu staletí se kolem jeho smrti vytvořilo velké množství mýtů a teorií.


Otrava rtutí?

Nejvíce se spekulovalo, že Tycho Brahe zemřel na otravu rtutí.  Mohl se otrávit sám, protože užíval velké množství rtuti jako lék, nebo mohl být otráven někým jiným.

Dohady o smrti z důvodu otravy se objevily krátce po Tychově smrti. Podle archeologa Aarhuské University v Dánsku, Dr. Jense Velleva, který je vedoucím výzkumného projektu, byl za možného podezřelého považován nejen blízký spolupracovník Braha Johannes Kepler, ale i další osoby.

fotografie lebky Tycha BrahaTeorie o otravě rtuti byla podpořena i opakovanými testy dobře zachovaných vousů, které byly vyzdvihnuty z hrobu při první exhumaci v roce 1901.

„Abychom definitivně prokázali či vyvrátili tuto velmi diskutovanou teorii, odebrali jsme vzorky vousů, kostí a zubů Tycha Braha i při exhumaci ostatků v roce 2010. Zatímco analýzy kostí a zubů zatím nejsou dokončeny, vědecké analýzy vousů již dokončeny jsou,“ vysvětluje Dr. Vellev.

Vědci, kteří prováděli měření koncentrace rtuti ve vousech Tycha Braha, jsou dr. Kaare Lund Rasmussen, profesor chemie na University of Southern Denmark a tým prof. Jana Kučery, chemika z  z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

„Měřili jsme koncentraci rtuti při použití dvou odlišných kvantitativních chemických metod v našich laboratořích v Odense a v Praze a oba testy přinesly stejný výsledek: koncentrace rtuti nebyla tak vysoká, aby způsobila jeho smrt,“ říká Dr. Rasmussen.

„Ve skutečnosti chemické analýzy kostí pokazují, že Tycho Brahe nebyl vystaven abnormálně vysokému množství rtuti v posledních pěti až deseti letech jeho života,“ pokračuje dr. Rasmussen, který prováděl analýzu kosterních vzorků za použití atomové absorbční spektronomie metodou studených par na University of Southern Denmark.

„Analýzy vousů byly prováděny v Praze za použití radiochemické neutronové aktivační analýzy a svědčí o rtuťové zátěži v posledních osmi týdnech života Tycha Braha. Ukazují, že koncentrace rtuti klesla z vysokých hodnot běžné škály, dosažených osm týdnů před smrtí, do hodnot nízkých dva týdny před smrtí,“ vysvětluje dr. Kučera.

Jinými slovy, koncentrace rtuti v těle Tycha Braha byla po večeři, po níž onemocněl a za jedenáct dní zemřel, normální – ve skutečnosti relativně nízká.

fotografie z výzkumu ostatků

„Stříbrný nos“ nebyl ze stříbra

Vědci věnovali pozornost také údajně stříbrnému nosu.  Tycho Brahe přišel o část nosu v souboji v roce 1566. Podle legendy byl protetický nos, který po zbytek života nosil, vyroben ze stříbra a zlata.

Když byl hrob Tycha Braha v roce 1901 poprvé otevřen, byly objeveny nazelenalé skvrny v oblasti nosu – stopy zanechané protézou.

„Když bylo tělo v roce 2010 exhumováno, byl odebrán vzorek kosti z oblasti nosního otvoru, abychom mohli zkoumat chemické složení skvrn. Překvapivě naše analýzy ukázaly, že protéza nebyla vyrobena z cenných kovů, jak bylo předpokládáno. Zelené zbarvení obsahovalo stopy mědi a zinku, což naznačuje, že protéza byla vyrobena z mosazi. Takže známý „stříbrný nos“ Tycha Braha nebyl vůbec vyroben ze stříbra,“ vysvětluje dr. Vellev.


 

Text je citací anglicky vydané zprávy dánského výzkumného týmu, který vedl Dr. Jens Vellev z Aarhus University.

 

 

 

(per)