Projekt Monasterium pomohl Národnímu muzeu

27.03.2013 | V rámci projektu Monasterium bylo na přelomu roku 2012 a 2013 zdigitalizováno přes 3000 listin z Archivu Národního muzea.Tisíciletá historie se tak stává pro každého viditelná a dostupná.

 

Národní muzeum se v minulém roce stalo členem mezinárodního spolku ICARUS - centra pro archivní výzkum, jehož cílem je koordinace mezinárodní spolupráce mezi různými vědeckými institucemi jako jsou univerzity, archivy, knihovny a muzea. Spolek podporuje tyto instituce při tvorbě projektů, hledání vhodných partnerů a získávání finančních prostředků z evropských fondů.

ICARUS navazuje na původní projekt Monasterium, který byl založen Diecézním archivem v St. Pölten za účelem digitalizace listinných pramenů k dolnorakouským církevním dějinám  a postupně byl rozšířen na další státy střední Evropy a listiny obecně.

Projekt Monasterium je nyní jedním ze stěžejních projektů nově založeného spolku. Je financován z programu EU Culture.

Na přelomu roku 2012 a 2013 zavítal Robert Reiter, pracovník Institutu zur Erschließung und Erforschung kirchlicher Quellen v St. Pölten v Dolním Rakousku, do Národního muzea. Tady společně s archivářkou Milenou Běličovou skenovali pergamenové listiny z fondů a sbírek Archivu Národního muzea. Digitalizace listin v rámci projektu Monasterium je odborně prováděna na speciálním technickém zařízení - scanneru Bookeye 3.

Mezi skenovanými listinami se objevil například nejstarší pergamen ve sbírkách Archivu Národního muzea, pocházející z 12. století, listina podepsaná císařem Rudolfem II., nebo diplomy oznamující československým prezidentům jejich zvolení.

Dokumenty byly digitalizovány v archivační kvalitě ve formátu TIF na 400 dpi. Skeny listin a jejich regesty budou posléze zpřístupněny na webové stránce projektu Monasterium www.monasterium.net, která zatím obsahuje více než 250.000 listin z 80 institucí 12 evropských států.

foto: pergamenová listina položená na skenneruArchiv Národního muzea má k dispozici skeny ve výše zmíněné kvalitě. Reprodukční práva k dalšímu využití digitálních kopií (např. pro tisk) náleží Národnímu muzeu.

Skenování v Archivu Národního muzea skončilo 7. března 2013.

Všechny písemnosti na pergamenu jsou zdigitalizovány. Celkem bylo naskenováno 3232 pergamenových a 19 papírových listin z 24 fondů a sbírek Archivu. To představuje celkem 8796 skenů formátu TIF a  stejný počet skenů ve formátu JPG. Objem dat ve formát TIF je skoro 2 terabytů, ve formátu JPF něco přes 550 gigabytů.

Projekt Monasterium umožňuje neomezený přístup ke všem těmto historickým pramenům pro badatele z celého světa.

(dan)