Národní muzeum na konferenci ICARUS v Dublinu

30.08.2013 | Národní muzeum se na konferenci v Dublinu představilo jako nový člen mezinárodního spolku ICARUS a prezentovalo dosavadní výsledky Archivu Národního muzea v projektu Monasterium.

Perg-A1802, výuční list Josepha Schmidta lovčím, 20. 3. 1761 (detail)

Ve dnech 25.–26. 6. 2013 proběhlo setkání členů spolku ICARUS v dublinské Trinity College. Při prezentaci nových členů představila Marta Vaculínová také Národní muzeum a jeho projekt digitalizace pergamenových listin Archivu Národního muzea, na kterém pracuje archivářka Milena Běličová.

Hlavním tématem setkání byla digitalizace archivních dokumentů a jejich zpřístupnění veřejnosti, nemenší pozornost byla věnována využití digitalizovaných archivních dokumentů ve výuce a účasti studentů na vytváření metadat k listinám v rámci studentských prací.

Archiv Národního muzea vznikl jako samostatné oddělení v roce 1846 z iniciativy historika Františka Palackého. V současnosti je jedním z devíti oddělení Historického muzea Národního muzea. Archiv Národního muzea spravuje 3 km archiválií, mezi nimi Úřední spisovou registraturu Národního muzea od roku 1818 do současnosti, staré historické sbírky (listiny, patenty, pečetidla, heraldické, genealogické a topografické sbírky) a od 60. let 20. století se specializuje na získávání osobních pozůstalostí.

Národní muzeum je od ledna 2012 řádným členem spolku ICARUS a zapojilo se do projektu Monasterium. V listopadu 2012 a lednu až březnu 2013 naskenoval Robert Reiter všechny písemnosti na pergamenu a několik souvisejících papírových listin z 30 fondů a sbírek Archivu Národního muzea. Digitalizováno bylo 3238 signatur (3254 ks pergamenů), celkem 8812 skenů a 19 papírových listin, celkem 40 skenů.

Skenování pergamenových listin Archivu Národního muzea v rámci projektu Monasterium (listopad 2012 - březen 2013)

Digitalizace umožní pergamenové listiny nově zpřístupnit badatelům prostřednictvím chystaných publikací.

Mezi digitalizované pergamenové listiny patří Sbírka pergamenů A z let 1140–1893. Na zpracování metadat této části pracují archivářky Milena Běličová, která provádí katalogizaci listin, a Klára Woitschová, zabývající se digitalizací a katalogizací Poslední dochovaná listina českého krále Přemysla Otakara II., 30. 6. 1278 přivěšených pečetí. Vydání tištěné monografie s katalogem pergamenů A (listiny do roku 1526) je plánováno na rok 2014/2015, následně budou katalogové záznamy publikovány na webu www.monasterium.net.

Vydání publikace k novější části sbírky z  let 1527–1893 je naplánováno na rok 2016/2017. Tato část obsahuje velké množství postoupení dlužních úpisů, papežských odpustkových listin a graficky zajímavých výučních listů.

Sbírka pergamenů B z let 1497–1918, obsahující listiny velkého formátu (velké množství erbovních listin a šlechtických vývodů), se dočká monografie s katalogem v roce 2015/2016.

Rozsáhlý rodinný archiv rodiny Šternberk-Manderscheid z let 1152–1783  zpracovává do katalogu historička Monika Gussone z Cách, publikován by měl být v roce 2014/2015.

Jednotlivé pergameny z dalších 22 osobních a rodinných fondů a 3 sbírek (např. Herzogenberg, B. Jiruš, Fr. Kaska, Sbírka Bohuslava Duška) budou na stránkách www.monasterium.net publikovány do konce roku 2013.Perg-A1700, odpustková listina, 29. 3. 1745

Archiv Národního muzea  zaměří do budoucna  pozornost na fond Šternberk-Manderscheid. Ten obsahuje důležité dokumenty k dějinám rodu Manderscheid-Blankenheim a jejich statkům v Porýní. Mezi akty jsou i papírové listiny od 14. století. Zajímavé jsou i některé šternberské části fondu.  Například část věnovaná Františku Filipovi ze Šternberka (1708–1786), vyslanci českého kurfiřstství u říšského sněmu a pak vyslanci u saského a polského dvora.

Na zpracování fondu Šternberk-Manderscheid spolupracují od roku 2012 s Archivem Národního muzea Landschaftsverband Rheinland – Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Brauweiler-Pulheim a  Förderverein Eifelmuseum v Blankenheimu, Nordrhein-Westfalen a další zahraniční badatelé.

Výsledky spolupráce v příštích letech ukáží, které listiny a dokumenty z fondu Šternberk-Manderscheid by bylo badatelsky přínosné digitalizovat z hlediska evropských dějin.

Perg-ŠM25, anglický král Edward III. pro Gerarda V. z Blankenheimu, 31. 3. 1339


Článek byl připraven ve spolupráci s Milenou Běličovou z Archivu Národního muzea.

 

KAM DÁL?

VIDEO: Dokumentace ÚLUV v Národním muzeu

Maryšu najdete nově i na eSbírkách

Skvosty numismatické sbírky Národního muzea

 

(dan)