Nominována na Cenu Milady Paulové

19.10.2012 | Emeritní vědecká pracovnice Národního muzea byla nominována na prestižní cenu pro přínos vědě. Mezi její nejzáslužnější čin patří záchrana Letohrádku Kinských a instalace stálé výstavy Živá expozice českého národopisu.

foto: Jiřina Langhammerová nominovaná na Cenu Milady Paulové za rok 2012

Etnografka a historička PhDr. Jiřina Langhammerová, jedna z nominovaných kandidátek, je významnou emeritní vědeckou pracovnicí Národního muzea, kde působí více než čtyřicet let.

Katalogizovala a inventarizovala rozsáhlé muzejní sbírky čítající zhruba dvě stě tisíc sbírkových předmětů, věnovala se výzkumné, publikační i pedagogické činnosti. Do povědomí veřejnosti se zapsala především prostřednictvím své rozsáhlé prezentační a výstavní práce, která dnes čítá více než třicet výstav.

Symbolické vyvrcholení těchto jejích aktivit představuje stálá národopisná expozice tradiční lidové kultury Čech, Moravy a Slezska Musaion: Živá expozice českého národopisu v pražském Letohrádku Kinských, o jehož fyzickou záchranu a zpřístupnění pro veřejnost se Jiřina Langhammerová zásadním způsobem zasadila, když pro jeho záchranu iniciovala rozsáhlou petiční akci.

Vedle výstavní činnosti realizovala Jiřina Langhammerová také desítky popularizačních pořadů a programů prakticky ve všech domácích a řadě zahraničních médií. Ve své práci synteticky propojuje odbornou a výtvarnou práci a výsledky svého výzkumu dokázala jako návrhářka aplikovat v praxi.

Cena Milady Paulové se vyhlašuje každoročně od roku 2008.  Prostřednictvím této ceny oceňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním nebo studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. Milada Paulová byla první žena, která získala právo přednášet na české univerzitě v roce 1925 a také se na konci třicátých let stala první profesorkou na našem území. Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědkyni byla letos udělena v oboru historické vědy.

 

Fotogalerie:gallery

 

(dan)