Cena Josefa Hlávky putuje i do Národního muzea

06.08.2013 | Kniha Přehled hub střední Evropy autorů Jan Holce (mykologa Národního muzea), Antonína Bielicha (malíře hub) a Miroslava Berana (mykologa Jihočeského muzea) získala již čtvrté významné ocenění. Po prvním místě v Ceně poroty za encyklopedické dílo Jednoty tlumočníků a překladatelů, Ceně nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace a titulu Kniha roku nakladatelství Academia získal i Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.

Ukázka ilustrace ke knize Přehled hub střední Evropy

Cenu uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v několika vědních oblastech – za oblast společenských věd, věd o neživé přírodě, věd o živé přírodě a věd lékařských. V roce 2013 soutěžilo přes 80 publikací, většinou knih. Přehled hub střední Evropy, který vznikl mimo jiné i díky internímu grantu Národního muzea, byl odbornou porotou oceněn v kategorii věd o živé přírodě.

Ceny byly uděleny 17. června 2013 na Hlávkově zámku Lužany u Přeštic na Plzeňsku, který v současnosti patří nejstarší a nejvýznamnější české nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Josef Hlávka (1831-1908) je právem nazýván největším českým mecenášem – jako architekt a stavitel získal ohromné jmění, které na sklonku života vložil do nadace podporující českou vědu, umění, vzdělanost a národohospodářství.

Z poslední vůle Josefa Hlávky:


"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené 'Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových' s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal 'Nadání' toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

S Národním muzeem je Hlávkovo jméno spojeno velmi pevně – byl členem poroty pro výběr architektonického návrhu hlavní budovy Muzea na Václavském náměstí a i v současnosti jeho nadace přispívá Muzeu na nákup sbírek. Na druhou stranu lze říci, že i muzejní pracovníci Hlávkův důraz na vzdělanost českého národa stále rozvíjejí - na půdě Muzea často vznikají větší, encyklopedicky nebo monograficky laděné práce, které se stávají základními příručkami svých oborů. Vidíme to i na Cenách Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, které od roku 1993 získal za své knihy překvapivě velký počet muzejních pracovníků – M. Stloukal s kolektivem spolupracovníků (Antropologie. Příručka pro studium kostry), E. Vlček (Čeští králové I, II), trojice V. Turek, R. Horný a R. Prokop (Ztracená moře uprostřed Evropy) a také V. Kuželka v týmu s dalšími dvěma autory (Atlas chorob na kostních preparátech horní a dolní končetiny).

Lze si jen přát, aby hektická a byrokratická doba nevzala muzejním pracovníkům příliš času na tvořivé úsilí a podobné rozsáhlé publikace tu mohly vznikat i v budoucnu.


Autorem článku je Jan Holec z Mykologického oddělení Národního muzea.