Archeologové Národního muzea zkoumají cennou lokalitu

26.07.2013 | První průzkum prováděli archeologové na lokalitě Tuchlovice už v 60. letech. Tehdy se jim v bezprostředním okolí Tuchlovického potoka podařilo nalézt jedinečné doklady osídlení z doby železné a doby římské – například výborně zachovalý dřevěný žebřík. Nyní se archeologové Národního muzea rozhodli na tento výzkum navázat a prozkoumat podrobněji tuto pozoruhodnou lokalitu, ve které se díky vyjímečným přírodním podmínkám dobře uchovávají materiály organického původu.

Zachytávání materiálů přítomných v rašelině pomocí síta se

Lokalita Tuchlovice je v českém kontextu zcela mimořádná jak z hlediska archeologického, tak  paleobotanického. Bohužel je nyní ohrožena hlubokým odvodňovacím korytem, do něhož byl sveden blízký potok (díky jeho vyhloubení byla lokalita poprvé zjištěna). Potenciál lokality totiž spočívá v udržení trvalé vlhkosti nutné k uchování materialů z organických hmot. Navíc původně rovné uměle vytvořené koryto potoka začíná meandrovat a jeho stěny jsou ohroženy sesuvy a rozplavováním – a tudíž lokalitě hrozí zánik. Dobrou zprávou je, že na lokalitě se stále nachází mimořádně zachovalé artefakty pravěkého stáří. Výzkum archeologů Národního muzea a jejich kolegů z přidružených oborů se na ně zaměřuje.

Podívejte se na video o archeologickém výzkumu v lokalitě Tuchlovice!

KAM DÁL?

Motýli, kteří nedokáží létat, dali světu hedvábí

Odlévání zázračné kulky podle orientálního románu Karla Maye

Některé housenky vás mohou i zabít

 

 

(dan)