Albert Pilát inicioval vznik mykologického oddělení

11. 9. 2014 | Za necelý půlrok bude mykologické oddělení Národního muzea slavit 50 let od svého osamostatnění od oboru botanika. Za obrovským rozvojem české mykologie v období 30. až 70. let 20. století stála významná osobnost, mykolog a botanik Albert Pilát.

Originál kresby Otty Ušáka (zdroj: Národní muzeum)

Jako mladý student po maturitě uvažoval  Albert Pilát původně o studiu lékařství. V té době ale naštěstí do Pilátova života zasáhl univerzitní profesor botaniky Josef Velenovský, mimochodem další velká osobnost české botaniky a mykologie. Velenovský znal Pilátův hluboký zájem o botaniku, proto mu nabídl funkci demonstrátora (vědecké pomocné síly) v tehdejším Botanickém ústavu Univerzity Karlovy, a ještě před ukončením studií se Pilát stal asistentem.

 Albert Pilát (1903-1974) (zdroj: Národní muzeum)Pilátovo působení v Národním muzeu začalo roku 1930, kdy nastoupil do botanického oddělení. Jako první pracovník tohoto oddělení, který byl od začátku zaměřením mykolog, byl roku 1932 pověřen správcovstvím mykologických sbírek. Hned jeho první velký úkol uchránil obrovský poklad české mykologie pro budoucnost. Jednalo se o větší část mykologického herbáře slavného muzejního badatele A. C. J. Cordy, která byla nejdříve nesprávně ohodnocená jako bezcenný materiál neznámého původu a určená ke skartaci. Na Pilátovi bylo, aby tento materiál znovu posoudil. Poté co zjistil, o jakou vzácnost se jedná, podrobil celý materiál detailnímu zpracování pro herbář a své výsledky uveřejnil v publikovaném katalogu.

Dalším velkým přínosem byla jeho sbírkotvorná činnost. Pilát převzal zpočátku neveliký mykologický herbář, který především svými vlastními sběry postupně rozšiřoval. Herbář se ale rozrůstal i díky nákupům herbářových sbírek od soukromých mykologů. Pilát také vyměňoval a rozesílal duplikáty sběrů k určení do celého světa a nejen tímto získal postupem času uznání velké části zahraniční mykologické veřejnosti.  

Do povědomí české laické mykologické společnosti se Pilát dostal zcela jistě i mimo jiné svými úspěšnými atlasy, například publikacemi Naše houby I. a II., na kterých spolupracoval s vynikajícím akademickým malířem hub Ottou Ušákem. Tito dva se seznámili v roce 1939, a jejich spolupráce trvala téměř dvacet let, kdy Otto Ušák bohužel zemřel. Poté trvalo Pilátovi dlouhých deset let, než našel nového malíře. Byl jím další skvělý malíř Aurel Dermek, s jehož spoluprací vytvořil Pilát svá poslední velká obrazová díla jako je monografie Hřibovité houby.


Originál kresby Otty Ušáka (zdroj: Národní muzeum)Blížil se rok 1965 a v Národním muzeu se schylovalo k velké reorganizaci. Pilátovi se podařilo prosadit osamostatnění mykologického oddělení ve struktuře přírodovědeckého muzea. Tím se k 1. lednu 1965 oddělila mykologie od botaniky a začaly se psát novodobé dějiny samostatného mykologického oddělení v Národním muzeu. Jeho vedoucím se samozřejmě stal Pilát, který vedl oddělení až do své smrti roku 1974. Rokem 1965 přebralo nově vzniklé oddělení fondy hub a lišejníků od botanického oddělení do své správy. Počet položek v té době činil 158 000 u hub a 122 700 u lišejníků.  Mezi lety 1965 až 1973 se celkový počet zvýšil již na 300 000 položek, a pro zajímavost, dnes má mykologický herbář na 600 000 položek a neustále se rozrůstá.

 

Svým bohatým materiálem se mykologicko-lichenologický herbář Národního muzea (s mezinárodním kódem PRM) řadí mezi významné evropské i světové herbáře.

Albert Pilát věnoval mykologii plných 50 let života. Padesátileté jubileum si bude v příštím roce připomínat  mykologické oddělení Národního muzea. Jeho pracovníci a pracovnice pokračují v úsilí o rozvoj oboru mykologie, kterému věnoval Albert Pilát většinu života. Snad se jednoho dne vyplní i Pilátova velká myšlenka, a to, že mykologie je oborem tak rozsáhlým a komplikovaným, že by si zasloužila zřízení samostatného Mykologického ústavu.


Autorkou článku je Miriam Brožíková z Mykologického oddělení Národního muzea.

 

KAM DÁL?

 

Jak na houby? Poradí mykolog Národního muzea

Čepice, míček, housenka – z tajů mykologického herbáře

Ocenění Slovník roku 2013 putuje i do Národního muzea

 

 

 

 

(dan)