Lola
Dobrý den, čím se prosím konzervuje figurka z chleba?Děkuji.
Dobrý den, analýzu těchto konkrétních figurek budeme teprve dělat, takže otázku nedokáži přímo zodpovědět. Ale obecně je možné figurku prosytit konzervační látkou, většinou se jedná o nějaký druh pryskyřice.
Marek Junek
Miroslav Staněk
Zdravím, určitě jsem pro, aby se vystavovaly i předměty z 20. století, i když poměry u nás nebyly v jeho průběhu zrovna příliš radostné. Období komunismu jsem přímo nezažil, ale jak myslíte, že budou lidé vnímat předměty na výstavách... Myslím především ty, které tehdejší režim do velké míry poznamenal. Předem díky za odpověď.
Dobrý den, to je otázka, se kterou se pravidelně potýkáme. Samozřejmě, každý předmět vystavujeme v kontextu, který musíme vysvětlit. A musíme vysvětlil jejich funkci a roli ve společnosti. A samozřejmě pak je na každém návštěvníku a jeho přístupu k výstavě a předmětům, jak je bude vnímat. V každém případě je jedním z úkolů Národního muzea prezentovat i období, které historicky nejsou příliš radostné.
Marek Junek
Mirka
Dobrý den, jak to vůbec chodí? muzeum musí přijmout všechno co mu někdo nabídne, když je to jen trochu staré a trochu historické? asi nemusíte vzít něco očividně nevhodného nebo bezceného, ale jinak vše? Nebojíte se, že to za chvíli nebudete mít kam dávat? Díky. Mirka
Přeji hezký den, všechno samozřejmě nepřijímáme. Do sbírky přebíráme pouze předměty, které ji zhodnocují. Což je odpovědnost kurátora a také komise pro sbírkotvornou činnost, která dary a nákupy schvaluje. Velmi komplikované rozhodování o tom co sbírat, či nikoliv je např. při tzv. soudobé dokumentaci, kdy sbíráme předměty ze současnosti a je velmi obtížné rozhodnout, zda konkrétní předmět či dokument bude mít cenu i v budoucnu. V těchto případech můžeme bezcenné předměty ze sbírky vyřadit. A otázka, kde uložit předměty, je samozřejmě také důležitá a muzea se s tímto problémem potýkají trvale. Naše současné kapacity v depozitáři v Terzíně nám samozřejmě umožní tento dar přijmout a ještě nám zůstává malá rezerva.
Marek Junek
Jana Tomášková
Dobrý den, 700 000 sbírkových předmětů je opravdu obrovské množství. Chtěla bych se zeptat, zda i nějaká další sbírka Národního muzea z jiného historického období čítá takové nebo i větší množství exponátů. Děkuji.
Dobrý den, tato sbírka je samozřejmě rozsáhlá, ale ani v rámci Historického muzea není největší. Větší je numismatická sbírka, podobně rozsáhlé jsou např. divadelní nebo etnografická sbírka.
Marek Junek
Anna Sedláčková
Dobrý den, zaujala mě tato věta: "Velmi hodnotnou část sbírky představují předměty dokladující každodenní život." Mohl byste podrobněji přiblížit, o jaké předměty se jedná? Nedovedu si to představit. Taky by mě zajímalo, co se nachází ve fotografické sbírce - fotky z různých slavností a pietních aktů? Omlouvám se, ale opravdu si povahu těch sbírek vůbec nedokážu představit.
Přeji hezký den, jedná se o předměty, které obyvatelé užívali v každodenním životě: různé potravinové lístky, legitimace, materiály z činnosti kulturních, vzdělávacích, průmyslových spolků apod. Mé oblíbené předměty jsou spojeny se založením sociální demokracie v hospodě U Kaštanu v roce 1878, protože v muzeu se nachází vybavení části interiéru této hospody. Pokud jde o fotografie, dokumentují nejenom slavnosti a pietní akty, ale i různé významné události - např. Mnichov, květnové povstání 1945 a každodenní reality po roce 1945: města, venkov, průmysl, kulturu.
Marek Junek
Monika Doubravová
Dobrý den, předmětů je 700 000. Už víte, kolik z nich si ponecháte? Nebo kolik z nich je vlastně hodnotných a stojí za to, aby byly uchovávány v muzeu? Děkuji.
Dobrý den, sbírka je hodnotná jako celek. Samozřejmě, multiplikáty nepřevezmeme, archiválie projdou skartací. Budeme muset také porovnat sbírku Muzea dělnického hnutí se sbírkami Národního muzea a zjistit, v čem se obě sbírky překrývají. A pak se rozhodnout, co s multiplikáty v MDH udělat... Ovšem v současné době nedokážu říct, kolik předmětů vyřadíme a nabídneme jiným institucím.
Marek Junek
jirka
Dobrý den, asi moje otázka je trochu nedůležitá při takhle velkym přírůstku, ale opravdu by mě to zajímalo. V novinách jsem viděl fotku figurky z chleba z 20. let. - jak mohla skoro sto let vydržet v celku? a čím jí autor lepil - slinama? Moc si to nedokážu představit. Díky moc za odověd :) J.
Hezký den, chlebová figurka mohla vydržet proto, že po vzniku muzea v 50. letech prošla základní konzervací, která ji pomohla uchovat. A čím je Antonín Zápotocký slepoval, tak to nevím. Ale sliny jsou pravděpodobný spojovací materiál...
Marek Junek
Michal Vaněk
Chtěl bych se zeptat, zda můžete něco z toho lidově řečeno "vyhodit", nebo třeba někomu přenechat...? Přeci jen co jsem kdysi viděl, jsou tam např. desítky hlav Leninů atd.- nepředpokládám, že aby byl zachován "obraz doby" je nutno uchovávat a pečovat o všechny. Přeci jen, kapacity muzea jistě nejsou nafukovací a úsilí jeho zaměstnanců (hrazené z našich daní) by se jistě dalo využít účelněji, než na zpracovávání těchto vyloženě brakových záležitostí (nemluvím o celé sbírce- jistě jsou v ní i opravdu důležité věci).
Dobrý den, samozřejmě ne všechny předměty a tisky budeme zařazovat do sbírek. Na základě darovací smlouvy máme právo některé multiplikáty odmítnout (např. z 10 stejných kopií bust Lenina převezmene max. dvě). A podobně budeme nabízet institucím některé tisky, které v NM již několikrát máme, ať už v Historickém muzeu, nebo v knihovně.
Marek Junek
petr
Dobrý den pane řediteli, 1) bude prosím přístup k právě převzatým či přebíraným fondům umožněn badatelské veřejnosti, tj. i z řad amatérů? Lze dnes odhadnout kdy zhruba? 2) předpokládám, že některé rozsáhlejší fondy, které např. vznikly krátce před r.1989, budou asi dodnes nezpracovány. Bude mít Národní muzeum pracovní kapacity na jejich zpracování? Chtěl bych alespoň takto vyjádřit svůj nesmírný obdiv a své poděkování Obecně prospěšné společnosti Muzeum dělnického hnutí, o.p.s., která od roku cca1990 tyto sbírky do dnešního dne uchránila. Dík patří, zejména paní RSDr.Libuši Eliášové a poslanci EP za KSČM, panu PhDr.Miloslavu Ransdorfovi,CSc a asi i dalším několika dobrým lidem. Poděkování bych rád vyjádřil také Vám pane řediteli, a Národnímu muzeu, za to, že jste se sbírek ujali.
Dobrý den, k Vašim dotazům: 1. Přístup samozřejmě bude umožněn i badatelské amatérské veřejnosti. Ke sbírce se budeme chovat stejně jako k ostatním sbírkám Národního muzea. Samozřejmě, ideální způsob zpřístupnění je vydání katalogu, ale s jejich vydáním počítáme nejdříve za 4-5 let. Nejvíce využívané části sbírky, jako např. fotoarchiv, budou zpřístupněny co nejdříve a také budou prioritně digitalizovány. 2. Pracovní kapacity jsou samozřejmě omezené. Sbírka muzea dělnického hnutí bude mít jednoho kurátora a jednoho dokumentátora. Ovšem počítám s tím, že jednotliví kurátoři oddělení novodobých českých dějin zčásti převezmou péči i o některé fondy (např. bude jeden společný kurátor pro fond militárií, textilu, o archiválie bude pečovat Archiv Národního muzea apod.) A moc děkujeme za Vaše poděkování...
Marek Junek
Ladislav Zikmund-Lender
Hodlá muzeum fond kriticky zpracovávat, tím myslím v kontextu soudobé historiografie? Bude fond prezentován? (opět mám na mysli relevantní prezentaci, ne ve stylu sbírky kuriozit á la soukromé Muzeum komunismu)?
Přeji hezký den, sbírku Muzea dělnického hnutí budou zpracovávat kurátoři - historikové, kteří se kriticky zabývají dějinami 20. století. Proto sbírka po svém zpracování bude prezentována formou vědeckého katalogu a kritická výstavy. O tom, že kurátoři Národního muzea mají kritický odstup, svědčí např. výstava z roku 2012 s názvem Rudá muzea, která hodnotila roli paměťových institucí v období komunismu.
Marek Junek