Národní muzeum
On-line rozhovor s Helgou Turkovou byl ukončen. Děkujeme za Vaše dotazy.
Jiří Slavíček
Hezké dopoledne do Národního muzea. Možná se zeptám hloupě, ale je možné objevit - na aukcích - korespondenci Sidonie Nádherné, její, nebo korespondenci, která ji byla adresována? A kdybych ji zakoupil a rozhodl se ji darovat NM - bylo by možné toto darování? Jirka.
Dobrý den, Vaše otázka není vůbec nepřípadná. Objevy neznámých dopisů jsou možné i nyní. Například na podzim roku 2010 byla nabízena Národnímu muzeu nepodepsaná zálepka (dopisní list s vytištěnou poštovní známkou, na okrajích opatřený lepem, který je po přeložení možno odeslat jako psaní) z roku 1904. Podle rukopisu jsme identifikovali jako pisatelku Sidonii Nádhernou. Jedná se o dopis adresovaný jejímu staršímu bratru Janovi do Benátek. Samozřejmě bychom byli velice vděčni za případnou šlechetnou nabídku daru pro sbírky Národního muzea. V budoucnu se plánuje rozšíření zámecké expozice věnované R. M. Rilkemu, K. Krausovi a Sidonii Nádherné, protože dosavadní expozice Knihovny Národního muzea pochází z roku 1985. Pracovníci Národního muzea rádi využijí v nové instalaci neznámé dopisy, získané například na aukcích nebo darované.
Helga Turková
Aneta Širmerová
Dobrý den, paní doktorko. Když by jste měla krátce představit knihovnu Sidonie Nádherné - co v ní bylo? Děkuji a hezké léto. A
Dobrý den, je obtížné představovat jen knihovnu Sidonie Nádherné, protože obsahuje knihy celé rodiny Nádherných. Prozrazuje ale vytříbený literární vkus poslední šlechtické majitelky zámku ve Vrchotových Janovicích. Podrobnější informace ke knihovně najdete zodpovězené u jedné z předchozích otázek.
Helga Turková
Láďa Mihálik
Dobrý den, četl jsem, že zámecké knihovny jsou často třináctými komnatami ukrývajícími nečekané literární poklady. Třeba ve Vožici byl objeven neznámý rukopis spisovatele Calderona. Měla jste i Vy paní doktorko - štěstí na "poklad" nebo "pokladík" v knihovně baronky Sidonie Nádherné?
Dobrý den, "naše" objevy v janovické knihovně lze těžko srovnávat s celosvětovým unikátem staletí hledané divadelní hry Pedra Calderona, objevené v zámecké knihovně Mladá Vožice. Opravdový poklad jsme nalezli v knihách, které nám jako deponát předalo v 90. letech 20. století velvyslanectví Nizozemského království. Jednalo se o nejoblíbenější a nejcennější knihy Sidonie Nádherné, které si tajně uschovala v prostorách nizozemského velvyslanectví v Praze před svým odchodem do exilu v roce 1949. Obsahovaly četné dedikace jejích přátel.
Helga Turková
Monika
Dobrý den, spolupracovalo nějak Národní muzeum na muzikálu Einodis? Děkuji.
Dobrý den, ano, Národní muzeum na projektu spolupracovalo, jak dokazuje srdečné poděkování pražského Divadla Ungelt v programu představení. Jmenovitě mgr. Ludmila Fiedlerová kastelánka zámku Vrchotovy Janovice pomáhala i s dalšími pracovníky Národního muzea například při natáčení autorské videoprojekce přímo v zámku a v parku. Již v roce 1998 natáčela Marta Skarlandtová ve Vrchotových Janovicích mé vyprávění o osudech Sidonie Nádherné pro Českou televizi. Zapůjčila jsem jí tehdy nově vydanou korespondenci Karl Krause se Sidonií, která ji velmi zaujala.
Helga Turková
Mirka Oltová
Hezký den, paní dr. Turková. Když jsem byla u mé babičky, při prohlížení knih v její knihovně jsem mezi stránkami našla krátký copánek vlásků. Od babičky jsem se dozvěděla, že jsou to první vlásky mé mámy. Měla jste i vy štěstí - na "osobní vzpominku" na Sidonii Nádhernou ukrytou do stránek jejich knížek? Nebo jiné osobnosti?
Dobrý den, bohužel podobnou vzpomínku jsme nenalezli, ačkoliv vlásky Sidonie Nádherné by nás z pietních důvodů potěšily. V knihách byly vloženy vylisované čtyřlístky, malé kytičky, svaté obrázky nebo malé papírky s poznámkami.
Helga Turková
Pavel Bárta
Hezké dopoledne do Muzea3000. Zámecké knihovny, jejich obsah, formovaly zájmy jejich majitelů, které se odrážely v tematickém zaměření schraňovaných knih a později i časopisů. Je z tohoto pohledu knihovna hraběnky Sidonie Nádherné také něčím "specifická"? Je možné o SN získat představu právě na základě toho, co četla? A je v knihovně paní hraběnky něco, co Vás překvapilo, co by jste "z logiky věci" nečekala?
Dobrý den, každá zámecká knihovna odráží vkus svých majitelů. V nejstarší části janovické knihovny jsou zachovány knihy předchozích majitelů zámku. Více než 200 let drželi panství Vrtbové, po nichž se dochovaly rukopisy například věnované chovu koní. Další majitelé Vratislavové z Mitrovic se zajímali o přírodovědnou literaturu. Josefa Xavera Adama z tohoto rodu připomíná učebnice "Počátky ruského jazyka" od Václava Hanky, vydaná roku 1850. V roce 1879 panství koupil rytíř Karel Nádherný, otec Sidonie. Zámecká knihovna z konce 19. a 1. poloviny 20. století obsahuje nejnovější literární produkci. Běžný je zájem o světovou beletrii, poezii a vydání římských klasiků. Baronku Sidonii připomíná dětská literatura, dále anglické romány v Tauchnitzově vydání. Protože celá rodina ráda cestovala, zachovalo se mnoho průvodců po evropských městech a četné katalogy z výstav. Knižní dary básnických přátel Sidonie Nádherné se zachovaly s vlastnoručními dedikacemi, především od R. M. Rilkeho a K. Krause. Specifikum knihovny Sidonie Nádherné představují její vlastní poznámky v knihách. V knihovně mě překvapila sbírka fotografií uměleckých děl, které rodina na svých cestách navštívila.
Helga Turková
Mury
Rád bych se zeptal, odkdy se začala v Rakousko-Uhersku praktikovat nobilitace za podnikatelské zásluhy a za jakých podmínek probíhala.
Dobrý den, v 19. století se podnikatelské zásluhy stávaly důvodem nobilitace poměrně často. Tak jako v předchozích staletích zásluhy vojenské a diplomatické. Pradědeček Sidonie Nádherné Jan Nádherný byl úspěšným železářem, a proto byl roku 1838 jmenován do šlechtického stavu. Podmínkami jmenování se odborně zabývají dr. Županič a dr. Mašek, který je z Národního muzea.
Helga Turková
Michaela Hnojilová-Líčeníková
Dobrý den, paní dr. Turková. Čím Vás oslovila Sidonie Nádherná z Borutína? Byla to její knihovna? Její korespondence? Okruh spisovatelů a umělců, kteří ji obklopovali? A nebo ještě něco více? A čím Sidonie Nádherná oslovuje - může oslovovat - současnou generaci mladých lidí?
Dobrý den, v 70. letech 20. století jsem byla pověřena ředitelem Knihovny Národního muzea spoluprací na připravované expozici na zámku Vrchotovy Janovice. Tenkrát jsem o osobnosti Sidonie Nádherné z Borutína příliš nevěděla, ale po letech práce jsem mnoho poznala z jejího života. Spolu s kolegou Otto Jankou, který janovický zámek v roce 1957 zachránil tím, že ho vybral pro depozitář Národního muzea, jsme postupně seznamovali veřejnost se Sidonií Nádhernou. Podařilo se nám, že dnes už je všeobecně známá. A specielně mě oslovilo víceméně všechno, co ve své otázce jmenujete. Její dramatický život plný zvratů může přitáhnout mladé lidi, jak dokazuje účast na komorním muzikálu Touha jménem Einodis.
Helga Turková