Národní muzeum
.
Omlouváme se všem tazatelům, jejichž otázky nebyly zodpovězeny, sešlo se jich víc, než bylo možné časově zvládnout.
Vanda Marešová
Národní muzeum
.
Děkujeme za Vaše dotazy, on-line rozhovor s Vandou Marešovou, kurátorkou výstavy Dětský svět za císaře pána, je ukončen.
Vanda Marešová
XYZ
Kdy byla vlastně zakázána dětská práce? A trestalo se nějak porušování tohohle zákazu? Děkuju za odpověd a přeji hezký den
Pěkné poledne, od 80. let 19. století se v legislativě objevila snaha regulovat dětskou práci, ale ještě za první republiky tento problém přetrvával a bylo nutné zákony o dětské práci dále upravovat. Zákony zakazující dětskou práci se prosazovaly velmi pomalu, takže ještě začátkem 20. století byla až třetina dětí výdělečně činná.
Vanda Marešová
Jandová Milena
Přeji pěkný den, jaká byla úmrtnost dětí v 19. století? Kolik se jich vůbec dožilo dospělosti?
Pěkný den, v 18. století byla kojenecká úmrtnost 50 %. V polovině 19. století se snížila přibližně na 30% a na začátku 20. století klesla pod 18%. Naděje na dožití dospělého věku v období, kterým se výstava zabývá, byla 40-50 %.
Vanda Marešová
Růžena Nováková
Existovalo také něco jako speciální obchody pro mimina a děti jako je to dnes? Nebo kde se sháněly věci? Kočárky, oblečky, hračky? Díky
Dobré poledne, existovaly specializované obchodní domy s hračkami, dostupné majetnějším vrstvám. Hodně věcí se vyrábělo podomácku nebo se nechávaly vyrábět na zakázku u řemeslníků. Bohatší vrstvy nakupovaly v zahraničí, kde byla větší nabídka (např. Německo, Francie). Dětská umělá výživa se nakupovala v drogériích a lékárnách (od 70. let 19. století). Oblečení se šilo převážně doma.
Vanda Marešová
Petr Hybný
Vážená paní kurátorko, velmi se mi líbí nápad zabývat se dětmi v muzeu. Za mého mládí takové výstavy nebyly. Co se v muzeích změnilo?
Dobré poledne, témata výstav jsou často vybírána podle typu sbírek, takže jsme věděli, že výstavu je možné zrealizovat. Historické muzeum Národního muzea spravuje fond hraček a fond textilu, kde je zastoupeno i dětské oblečení. V knihovně Národního muzea je uloženo i množství dětské literatury.
Vanda Marešová
Monika
Dobrý den, jak to vlastně bylo s dětskou prací? Od kolika let děti běžně pracovaly? Děkuji.
Dobré poledne, otázka už byla zodpovězena, najdete ji mezi staršími dotazy.
Vanda Marešová
Matěj
Chodili i v dobách monarchie malí chlapečci oblíkáni v šatečkách, takže nebylo poznat, že jsou to kluci?
Dobré poledne, malí chlapci do tří, čtyř let nosili šatečky a košilky. Od tohoto věku nosili krátké kalhoty a dlouhé dostávali ve třinácti nebo čtrnácti letech. Za první republiky byli chlapci od dívek od útlého věku více rozlišováni, například modrou barvou.
Vanda Marešová
Lída
Jak jste dostali do výstavy tu obrovskou židli?
Dobré poledne, realizátorská firma ji přivezla rozloženou a na místě ji instalovali.
Vanda Marešová
Lenka
Kolik byl za monarchie průměrný počet dětí na rodinu?
Dobré poledne, v době neexistence účinné antikoncepce zplodil průměrný manželský pár asi deset dětí. Dospělosti se dožily průměrně tři až čtyři děti. Na začátku 20. století se objevují snahy o vědomou regulaci porodnosti.U měšťanských vrstev začínají být obvyklejší rodiny se dvěma dětmi.
Vanda Marešová
Simona
Jak za monarchie řešili hygienu dětí? Co například takové pleny? Bez pračky to muselo asi být komplikované...
Dobré poledne, během 19. století došlo k výraznému posunu ve vnímání dětské hygieny. Děti do jednoho roku začaly být každodenně koupány a častěji přebalovány. Pleny byly látkové. Chudší rodiny používaly například staré košile nebo jiný vyřazený textil. Pralo se ručně v neckách. Pleny se i vyvářely. Na přelomu 19. a 20. století se rozšířily gumové plenkové kalhotky.
Vanda Marešová
Pavel
Jak dlouho jste výstavu Dětský svět připravovali?
Dobrý den, příprava výstavy trvala zhruba rok.
Vanda Marešová
Petr
Bylo v období monarchie běžné, že děti pracovaly? Od jakého věku a jaké práce vykonávaly?
Dobrý den, bylo běžné, aby děti pomáhly v domácnosti. Na venkově se běžně zapojovaly do zemědělských prací třeba už od tří, čtyř let (hlídání drůbeže ap.). Starší děti například zajišťovaly topivo, vyřizovaly drobné pochůzky. Dívky byly zapojovány do ženských domácích prací. Stávalo se, že děti pracovaly v továrně nebo chodily do služby od osmi, devíti let. Děti pracovaly, aby přispěly do rodinného rozpočtu svým výdělkem (jednalo se o děti z nejchudších vrstev). Šlechtické děti se po celé dětství připravovaly na správu panství a diplomatické služby.
Vanda Marešová
Veronika
Zdravím vás, zajímalo by mě, jak se za monarchie řešil problém dětí bez rodin. Fungovalo něco jako dětské domovy? Děkuji
Zdravím Vás, do začátku 20. století byla většina potřebných dětí odkázána na dobročinnost jednotlivců nadačních fondů, spolků a církevních institucí. Do šesti let děti zůstávaly v nalezinci, pak péči o ně přebírala domovská obec. Fungující státní péče o sirotky a nalezence se ustavila až za první republiky.
Vanda Marešová
Ivana Černá
Jak dlouho vám trvala příprava výstavy? nechystáte se pak výstavu přesunout někam jinam? děkuju
Dobrý den, příprava výstavy trvala přibližně rok a zapojily se do ní desítky pracovníků Národního muzea, externích institucí a soukromých zapůjčitelů. Další osudy výstavy jsou zatím v jednání, ale už se nám ozvalo pár zájemců.
Vanda Marešová
Filip
Můžeme se o životě dětí za monarchie dočíst v nějaké literatuře?
Dobrý den, o fenomén dětství se historie a příbuzné vědy zajímají více než 50 let. Za tu dobu vzniklo množství zvláště zahraniční literatury. Pro širokou veřejnost bych z české literatury doporučila knihy Mileny Lenderové a Jitky Lněničkové.
Vanda Marešová
Jana Valentova
Dobry den, liší se hodně hračky dnešních dětí od těch z monarchie?
Dobrý den, hračky se v zásadě neliší, stále představují zmenšený svět dospělých a připravují dítě na dospělost. S panenkami, panáčky a zvířátky si hrály děti už v pravěku. Vývoj hraček v 19. století je zajímavý tím, nakolik se do jejich výroby promítl rozvoj vědy a techniky. Na konci tohoto století se hračky začínají vyrábět z moderních mteriálů (plast) a zejména u hraček pro chlapce se začíná využívat elektrického pohonu.
Vanda Marešová
Miroslava
Dobrý den, myslíte, že je výstava zajímavá i pro menší děti? Děkuju.
Dobrý den, myslím si, že výstava je vhodná pro všechny děti. Pro nejmenší děti do pěti let jsme připravili některé interaktivity ve výstavě - například oblékání panenek do dobového oblečení, cvrnkání kuliček a další hry. Na konci výstavy je pro ně připravený dětský koutek pro kluky a i holky. Ve výstavě je promítán i večerníček Broučci. Větší děti se mohou zabavit u laterny magiky nebo klečení na hrachu:).
Vanda Marešová
Helena Novotná
Dobrý den, hráli si s dětmi rodiče nebo jenom placené chůvy?
Dobrý den, samozřejmě rodiče si s dětmi hráli, ale méně než jsou dnešní rodiče zvyklí. Důvodem, proč rodiče trávili s dětmi méně času, byla hlavně jejich pracovní vytíženost (práce v zemědělství, v továrnách). Ve šlechtických kruzích bylo zvykem děti svěřovat do péče chův a vychovatelů. V měšťanských rodinách najímali chůvu podle svých finančních možností.
Vanda Marešová