Národní muzeum
Dnešní online rozhovor je u konce. Děkujeme všem tazatelům a těšíme se na další rozhovor.
sova5
Podařil se vám nebo vašim kolegům z muzea někdy nějaký objev, který by přinesl něco nového pro obor, nebo který by vyvrátil njěkou dosud přijímanou tezi? Stává se, že nové moderní metody dopomáhají k napravování omylů předchozích badatelů? Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Na základě studia našich sbírkových předmětů s kolegou Václavem Smrčkou se podařilo vymyslet postup operace pro malou holčičku. Kolega jí přišil malíček na ruce s vrozenou vadou tak, že teď hraje na klavír.
Vítězslav Kuželka
Tomáš B.
Dobrý den, mohl byste ještě prosím vysvětlit pojem laserová spektrofotometrie? Děkuji.
S tímto se raději obraťte na příslušného odborníka, jako antropolog bych Vám to mohl říci třeba špatně.
Vítězslav Kuželka
Simona Petráková
Dobrý den, na začátek mi dovolte pronést obdiv k vaší práci. To je úžasné, co dovedete odhalit i po tak dlouhé době. Ráda bych se zeptala, jestli na základě vývoje lidské kostry se dá usuzovat, jak půjde vývoj dál? Jsou nějaké studie, jak budou lidé vypadat v budoucnosti?
Odpovídal jsem na to již v jedné z předešlých otázek. Děkuji Vám dotaz.
Vítězslav Kuželka
Vašek
Používáte při výzkumech DNA? Mohli jste tuto metodu použít i při výzkumu ostatků františkánů? Děkuju.
Vyšetření na DNA jsme u několika výzkumů použili. U františkánů ne, protože je metoda destruktivní, to znamená: část ostatků by byla spotřebována na vzorky. Také je to zatím metoda velmi drahá. Jedno vyšetření stojí 20 000 Kč, tak si znásobte počet jedinců a počet kostí od nich.
Vítězslav Kuželka
Pavel Kratky
Dobrý den, máte možnost sledovat jak se člověk měnil v historii, kam podle vás vývoj směřuje? jak bude vypadat člověk budoucnosti?
Je to moje práce, tak se o to snažím. Kdysi se nás ptali, jaký bude člověk roku 2000, že musí stavět tramvaje a tudíž by potřebovali vědět, jak vysoké. Kdysi magickou hranici (rok 2000) člověk zdárně přežil. Zatím se nám zvětšuje výška postavy, velikost hlavy, ubývají zuby, plešatíme, mizí etnické rozdíly v důsledku míšení lidských plemen a místních populací.
Vítězslav Kuželka
Tomáš Ondra
Dobrý den, mohl byste mi poradit, pokud najdu na svém pozemku při stavbě zakopané kosti (hrob), na koho se mám obrátit a komu nález hlásit? Děkuji za odpověď. Tomáš
Milý Tomáši, nález byste měl ohlásit do nejbližšího muzea nebo archeologického pracoviště.
Vítězslav Kuželka
Jana Valentova
Přeji hezký den, podle čeho určujete stáří kostí?
Nevím, zda se ptáte na dožitý věk zemřelého jedince nebo na dobu od jeho smrti. Pro určování dožitého věku je celá řada metod, různých u dospělých a nedospělých. Určení doby od smrti jedince je především záležitost archeologa.
Vítězslav Kuželka
Jana
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co děláte s kostmi, které jste už prozkoumali a nemůžete je vrátit do původního hrobu. Máte speciální pohřebiště? Děkuji
Jsou uloženy v depozitáři s maximální pietou, ale jejich výzkum vlastně není nikdy ukončen, stále se k nim znova vracíme. Například když je potřebujeme srovnat s jinými nálezy ze stejné doby.
Vítězslav Kuželka
Kateřina Suchá
Ráda bych se zeptala, kolik je vlastně v České republice přibližně archeologů. Je studium náročné? Kolik studentů je v ročníku? Děkuji moc.
Nevím, kolik je archeologů, ba ani antropologů. V Praze ročne vystuduje asi dvacet antropologů. Poctivé studium je náročné u každého oboru.
Vítězslav Kuželka
Marta K.
Dobrý den, co kdybyste zjistili, že kosti františkánům nepatří? Mohlo to ovlivnit jejich blahoslavení?
Nemohlo, protože výzkum proběhl už po rozhodnutí o jejich blahořečení. Jejich ostatky k tomu nejsou nezbytně nutné, nejméně od doby, kdy byl blahoslaven polský řeholník Maxmilián Kolbe, který šel v Osvětimi dobrovolně do plynu místo jiného otce osmi dětí.
Vítězslav Kuželka
Kate
Budou kosti uložené do relikviáře nějak speciálně zaopatřeny pro uspokojivé uchování jejich stavu do budoucna? Musí být v relikviáři vytvořeny nějaké speciální podmínky?
Kosti byly očištěny. V současné době se v žádném případě nekonzervují, protože by se z nich ztratily informace, které je možno získat při dalším průzkumu v budoucnosti modernějšími metodami. Pokud ovšem nebudou uloženy v nějakém agresivním prostředí k dalšímu jejich rozpadu nedojde, zejména po likvidaci hnilobných bakterií RTG zářením, kterému kosti byly pdorobeny při dalším výzkumu. Vnitřek schrány je navíc olověný z důvodů ničení hnilobných bakteriích. Už Karel IV. pohřbíval do olověných schránek a kosti jsou v dobrém stavu.
Vítězslav Kuželka
Petra K.
Dobrý den, ráda bych věděla, podle čeho se pozná stáří kostí a tedy do jakého období pozůstatky zařadit? A s jakou přesností metody fungují? Děkuji.
To je velmi komplikované. O stáří kostí rozhoduje zpravidla archeolog, nikoliv antropolog, podle doprovodných předmětů. Dá se využít i absolutní datování, radiokarbonová metoda například, která je ovšem vhodná pro starší nálezy. Nedokáže odlišit století.
Vítězslav Kuželka
Karla Nová
Dobrý den. Nedávno jsem četla něco o dr. E. Vlčkovi, který pracoval v Národním muzeu a zkoumal i ostatky našich králu. Dostal jste se také někdy ke zkoumání kostí nějaké význačné historické osobnosti? A pokoušeli jste se podle lebky zrekonstuovat podobu? Omlouvám se, že se to netýká františkánských mnichů, ale vážně by mě zajímalo, jak je to s tím rekonstuováním podoby.
Jsem vlastně poslední podřízený profesora Vlčka, takže jsem se něco málo zúčastnil už na jeho výzkumech. Bohužel nejsem nadán výtvarně a tak rekonstrukce obličejů musím přenechat někomu jinému. Profesor Vlček vždy zdůrazňoval, že rekonstrukce podoby podle lebky je možná jen do úrovně dvojníka.
Vítězslav Kuželka
Tomáš B.
Dobrý den, zkoumaly se vzorky kostí i pod mikroskopem?
Pokusili jsme se využít laserovou spektrofotometrii k odlišení poškození lebek posmrtně od skutečných zranění, ale zatím to nedalo jednoznačné výsledky. Mikrofotografie máme.
Vítězslav Kuželka
Michal
Dobrý den, pracujete také pro policii nebo zkoumáte jen opravdu staré kosti?
Již jsem na to odpověděl. Zpracováváme různě staré kosti od doby kamenné až po kosti téměř recentní.
Vítězslav Kuželka
Danny
Dobrý den, zajímalo by mě, kolik takový rozsáhlý výzkum stojí a kdo to financuje? Děkuji za odpověď.
Domnívám se, že tento výzkum nestál daňové poplatníky navíc vůbec nic. Byl dělán z rozpočtu Národního muzea, tedy z přidělených prostředků pro naši práci.
Vítězslav Kuželka
richard
Dobrý den. Nebojíte se, že ze zkoumání kostí chytnete nějakou nemoc, co se nedá léčit? Nebo nemoc, která už "vyhynula" (mor ap.)? Díky.
Dobrý den dovolte mi nejprve pozdravit Vás, i všechny další tazalete. Ačkoliv je o tom mnoho zkazek, riziko onemocnění z kostí je ve skutečnosti velmi malé. Vámi zmíněný mor žije v člověku šest neděl. Z kostí byste mohli dostat nemoc, kterou byste stejně tak mohli chytit i na zahrádce. Musíte si dávat pozor na tetanus, plísně a podobně. Pokud víte, jak s kostmi zacházet, tak se Vám nemůže nic stát.
Vítězslav Kuželka
flippy
Co byly nejzajímavější kosti, jaký ste kdy zkoumal?
Na tuhle otázku antropolog odpovídá těžko. Na různých kostech jsou různé zajímavosti. Nejstarší kosti, které jsem zkoumal, byly z lovců mamutů (27 000 let), nejmladší byly ze současnosti.
Vítězslav Kuželka
Bára
Existují bližší informace o dětských kosterních nálezech? Je znám původ a věk těch 5 dětí? Uváději dobové prameny proč byli v době umučení přítomni v kostele?
Dobové prameny o těchto dětech mlčí. Zřejmě proto, že nepatřily přímo do řádové komunity a možná nebyla známa ani jejich jména. Každopádně byly zabity stejně brutálním způsobem jako františkáni. Do celkového "souboru" kostí se dostaly již při prvním, nejpozději při druhém pohřbení pozůstatků. Jejich věk jsme odhadli na sedm až čtrnáct let, a u jednoho jedince na dvanáct až sedmnáct (okolo patnácti). Na všech pěti lebkách nedospělých jedinců, jak my říkáme, jsme našli známky chudokrevnosti (anémie), která v našich zeměpisných oblastech je způsobena hlavně nedostatečnou výživou. Takže si myslíme, že děti pocházely z chudých sociálních vrstev.
Vítězslav Kuželka
Emil F.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli zkoumáte kosti jen z historických období, nebo někdy i ty současné, třeba z případů vražd?
Já nejsem soudní znalec v oboru forenzní medicíny, tak se ke kriminalistickým případům dostávám jen zřídka. Zranění na lebkách známá z krminalistických případů jsme při tomto výzkumu porovnávali s nálezy na lebkách františkánů.
Vítězslav Kuželka
Petr Liebscher
Ahoj Víťo. Chtěl bych se zeptat zda se podařilo identifikovat jednotlivé pozůstatky s konkrétními zavražděnými františkány, tak jak jsou popsáni v literatuře. Existuje aspoň odhad, kdo je kdo? Hodně sil do další práce přeju :-)
Identifikace jednotlivých jedinců se víceméně nezdařila, bránil tomu špatných zachovaných pozůstatků a zejména jejich selektivní výběr při opakovaných exhumacích. Chyběly většinou obličeje a téměř všechny dolní čelisti. Z ostatní kostry šlo především o dlouhé kosti dolních končetin. Na základě těchto neúplných koster se jedinci identifikovat nedají. Přesto jsme se o to pokusili a jen rámcově víme, které ostatky by mohly náležet k některým františkánům.
Vítězslav Kuželka
Petra Nováčková
Dobrý den, sleduji televizní seriál Sběratelé kostí. Je seriál reálný, pokud jde o metody a vybavení? Děkuji. Petra
Milá Petro, my antroplogové, když se díváme na takové seriály, tak se moc smějeme. Je to velmi zkreslené, ale představte si, že tyto seriály podnítily velký zájem studentů o tento obor. Mnoho jejich uchazečů se odvolává na tyto seriály.
Vítězslav Kuželka
vasek
Rád bych se zeptal, co vás přivedlo k tomuto oboru? Je na to nějaká speciální škola? Díky
Na medicínu jsem se nedostal, ačkoliv jsem pracoval šest let v nemocnici v Chebu. Mohl jsem studovat jenom dálkově a nejbližší k medicíně byla antropologie. Ta se studuje například na přírodovědecké fakultě UK.
Vítězslav Kuželka