Národní muzeum
Čas vyhrazený na rozhovor vypršel. Děkujeme za vaše otázky. Valná většina toho, co vás zajímalo, byla zodpovězena, i když na úplně všechny otázky se bohužel nedostalo. Těšíme se u dalšího online rozhovoru.
Martina
Dobrý den, jaké je/jak vidíte postavení žen v Súdánu?
O postavení žen v Súdánu toho moc říct nemůžu... ale můžu říct, jak vidím postavení žen ve Wad Ben Naga. Wadbennagánské ženy jsou důstojnými následovnicemi svých dávných předchůdkyň - královen Amanišacheto a Amanitore, které před dvěma tisíci lety samostatně vládly celému Merojskému království a pobývaly ve Wad Ben Naga. Ženy ve Wad Ben Naga jsou součástí "vedení města", například místní školy dlouhá léta měly ředitelku, ve školách (a to i v chlapecké) učí převážně ženy, pokud jdeme navštívit starostu, setkáme se vždy s jeho matkou i manželkou. Řada restrikcí, které jsou známé z jiných muslimských komunit prostě ve Wad Ben Naga neplatí. Ženy prodávají v obchodech, běžně se s námi - s jakýmisi polo-cizinci - baví, když je někde potkáme, rády se fotí atd.
Pavel Onderka
Pavel Maroušek
takovou expedici jistě ovlivňují i zdánlivé detaily - co jste například během pobytu jedli - z čeho se tam skládá strava - chutnalo vám to? A jak je to tams vodou?
Archeologická expedice je poměrně náročný projekt, který se dlouho dopředu přirpavuje, následně se v terénu realizuje a pak se zase dlouze vyhodnocuje. Během pobytu ve Wad Ben Naga se stravou přizpůsobujeme místním možnostem, tedy strava není příliš bohatá, ale většině členů expedice chutná. Strava se hodně zakládá na zelenině, ke všemu se jí chléb a vzhledem k tomu, že do Súdánu na podzim přijíždíme po Velkém svátku, tak minimálně první dva týdny jíme berana na různé způsoby. S vodou je ve Wad Ben Naga problém, který se ale intenzivně snažíme rešit. Jediná voda, která je k dispozici je nečištěná nilská voda. Proto expedice zprostředkovala partnerství mezi Wad Ben Naga a českými Otrokovicemi, které poskytly peníze na zakoupení velkokapacitvních filtrů. Snad již brzy by tedy obyvatelé Wad Ben Naga měli mít přístup k čisté vodě.
Pavel Onderka
Moravskádanča
slyšela jsem, že je Súdán nebezpečná země, měl jste někdy problémy s místními?
Dobrý den, Súdán je obrovská země, a proto lze o něm mluvit zobecňujícím způsobem jen do jisté míry. V médiích je Súdán často prezentován s nálepkou nebezpečné země, ale pro oblasti, ve kterých se pohybuje naše expedice, platí přesný opak. V důsledku odtržení Jižního Súdánu probíhají v současné době na hranicích obou států lokalizované ozbrojené konflikty, ale ty jsou daleko od nás.
Pavel Onderka
terka
Dobrý den, kolik umíte jazyků? Děkuji
Jako absolvent oborové kombinace afrikanistika-egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se během studia seznámil s několika vývojovými fázemi staré egyptštiny a s koptštinou, v rámci afrikanistiky jsem se učil svahilsky (svahilštinu jsem i dva roky vyučoval) a amharsky. Předpokladem pro přijetí k studiu na FF UK byla znalost angličtiny, němčiny a francouzštiny. Ne všechny jazyky jsem ale schopen aktivně používat. V současné době beru lekce praktické wadbennagánštiny - jakéhosi místního dialektu arabštiny používaného ve Wad Ben Naga.
Pavel Onderka
Dan
Dobrý den čekáte letos další objevy v Súdánu? Nebo se chystáte jinam? Děkuji za odpověď.
Působení Národního muzea ve Wad Ben Naga je dlouhodobou záležitostí. Doposud jsme realizovali čtyři výkopové sezóny a každá z nich přinesla celou řadu zajímavých objevů a zjištění. Přibližně před měsícem jsme "vstoupili" do hlavní svatyně tzv. Týfónia. V následující výkopové sezóně se proto zaměříme především na její průzkum a doufáme, že zde bude celá řada zajímavých nálezů. Ve Wad Ben Naga je pro archeology práce na desetiletí.
Pavel Onderka
Standa
Dobry den, jak je tezke sehnat povoleni k archeologickemu pruzkumu? A chtel jse mse zeptat - jak dlouho to trvalo prave vam, nez jste ho sehnal? A kolik stalo? Dekuju!
Povolení k provadění archeologických výzkumů upravuje příslušný památkový zákon z roku 1999 a vydává je súdánská Národní korporace pro památky a muzea (National Corporation for Antiquities and Museums = NCAM). Pokud žadatel splní řadu předpokladů je mu udělena licence - většinou nejdříve na archeologický průzkum, a následně na archeologické vykopávky. Kolegové z NCAM jsou k zahraničním misím velmi vstřícní a získání licence trvá pouze několik měsíců. V případě Národního muzea byla na podzim roku 2008 zahájena jednání s NCAM, 30. ledna 2009 bylo podepsáno memorandum o spolupráci a v polovině října 2009 byla zahájena první výkopová sezóna.
Pavel Onderka
turek
Dobré poledne. Těšíte se na další výpravu? A máte tam už nějaké známé, na které se třeba těšíte?
Do Súdánu se těším vždy :) Expedice si v Súdánu získala celou řadu přátel. Především se těšíme na naše súdánském kolegy z NCAM. Dále úzce spolupracujeme se Společností súdánsko-česko-slovenského přátelství, především pak s jejím předsedou Chalílem Hassanem Ibrahímem. Velkým přítelem expedice je slovenský honorární generální konzul dr. Nasreldin Shulgami, který nám pomáhá nejen v našich sociálních projektech. V Chartúmu máme celou řadu přátel, se kterými jsme v kontaktu i během roku a kteří nás také navštěvují v České republice. V neposlední řadě se těšíme také na obyvatele vesnice Wad Ben Naga, mezi kterými máme mnoho mnoho přátel.
Pavel Onderka
Salam alejkum
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co musíte udělat s věcmi, které najdete? Kolik si jich necháváte bokem? A když ne vy, dělají to někteří jiní "kopáči"? :)
Veškeré archeologické nálezy učiněné v Republice Súdán jsou majetkem Republiky Súdán. Archeologické mise jsou povinny evidovat veškeré nálezy, které následně zůstávají ve skladu na lokalitě, případně jsou odvezeny do Súdánského národního muzea. Vše je kontrolováno súdánským inspektorem. Pro potřebu analýz můžeme požádat o vzorky, které jsou následně odvezeny do České republiky. Na základě památkového zákona můžeme pořizovat odlitky předmětů a dokonce existuje možnost požádat o získání duplicitních předmětů, které se následně mohou stát součástí našich sbírek. "Bokem" si nenecháváme nic.
Pavel Onderka
Zuzík
Budete ještě pokračovat ve vykopávkách na stejném místě jako loni? Nebo půjdete zase někam jinam? A jak se dostáváte ke sponzorům, kteří vám financují výpravu? Nebo to vše hradíte z vlastní kapsy? Nebo přispívá Národní muzeum?
Archeologický výzkum ve Wad Ben Naga je dlouhodobou záležitostí. Střízlivé odhady mluví o 60 až 70 letech, resp. výkopových sezónách. Za sebou máme 4 výkopové sezóny a lokalita Wad Ben Naga vydala zatím jen zlomek ze svých tajemství. V následujících letech budeme pokračovat ve výzkumu Týfónia a v konzervaci Paláce královny Amanišacheto. Našimi sponzory jsou společnosti PRAGEMPORION, s.r.o. a BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o., kterým patří velké díky, že díky štědrým darům Národnímu muzeu umožnily realizaci 3. a 4. výkopové sezóny. Bez nich by nebylo možné učinit objevy, které nejsou zásadní jen pro poznání historie Wad Ben Naga, ale pro merojskou, resp. súdánskou archeologii jako takovou.
Pavel Onderka
Pepík
Zdravotní problémy byly při výpravách? Jinak vaši práci obdivuju, nedá se k vám nějak připojit? :-)
Děkujeme za uznání. Zásadní zdravotní problémy se nám naštěstí vyhýbají. Na téměř každého člena expedice čas od času přijde únava, zůstane dlouho na sluníčku nebo zapomene pravidelně pít, takže si musí na půl dne nebo celý den odpočinou, lehnout do stínu a hodně pít. Často pracujeme v teplotách na 40 °C ve stínu a stínu ve Wad Ben Naga je pramálo. Expedice je dobře zásobena lékařským vybavením a léky, což zjistili také místní, takže jsou dny (např. když do Súdánu přijde zima = teplota klesne pod 25 °C), kdy "ordinujeme" třikrát denně, protože všichni jsou nachlazení :)
Pavel Onderka