Příčný řez budovou - plán Josefa Schulze (foto: archiv NTM)
Model budovy, jehož autorem byl italský štukatér Giacomo Enzio, který jej vytvořil v letech 1886 - 1888 podle plánů Josefa Schulze. (foto: archiv NTM)
Zahajovací slavnost v Panteonu dne 18. května 1891
Budova po dokončení v roce 1891 (foto: archiv NTM)
Budova po dokončení, zřejmě v březnu 1891 (foto: NM)