Objev fragmentů sousoší boha Amona a bohyně Mut (foto Pavel Onderka)
Dosvadní stav rekonstrukce sousoší boha Amona a bohyně Mut . Autor: Alexander Gatzsche
Perokresba jedné strany oltáře s vyobrazením královny Amanitore, Kresba: Vlastimil Vrtal
Účastníci 5. výkopové sezóny archeologické expedice do Wad Ben Naga (foto Alexander Gatzsche)
Konzervovaná část Paláce královny Amanišacheto (foto Pavel Onderka)
Území archeologické koncese (foto Ramona John)
Zkoumaná část archeologické lokality Wad Ben Naga
Geologický průzkum zázemí archeologické lokality (foto Pavel Ressner)
Stavba filtrační stanice (foto Pavel Onderka)