Hýl rudý s připevněným geolokátorem (foto: Pavel Munclinger)
Hnízdní lokalita hýlů rudých v oblasti pohoří Pirin (foto: Pavel Munclinger)
Značí se pouze dobře vybarvení víceletí samci, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost, že se na lokalitu opět vrátí. (foto: Pavel Munclinger)
Všichni označení samci byli změřeni a zdokumentováni (foto: Pavel Munclinger)
Při výzkumu v Bulharsku spolupracujeme s Dr. Petarem Šurulinkovem z přírodovědeckého muzea v Sofii (foto: Pavel Munclinger)
Odchyty začínají již za rozbřesku, proto je nutné nocovat co nejblíže lokalitě (foto: Pavel Munclinger )