Neocenitelným pomocníkem Přírodovědeckého muzea (Národního muzea) při výzkumných cestách je terénní oř !
Odval hlušiny po těžbě černého uhlí na lokalitě Secu s flórou svrchně-karbonského stáří (foto: Milan Libertín)
Olistění z přesličkovité rostliny Annularia stellata nalezené na lokalitě Secu (foto: Milan Libertín)
Průzkum nově objevené lokality u vesnice Ponor s listovou flórou svrchně-křídového stáří (foto: Martin Valent)
Dinosauři se zde skutečně v době, kdy rostliny žily, vyskytovali. Úlomek blíže neurčitelné kosti dochované v hornině naleznete uprostřed fotografie (foto: Milan Libertín)