Travertin z okolí slovenských lázní Bešeňové je díky své barvě někdy nazýván jako zlatý onyx. Foto: F. Vacek
. Tato forma porézního travertinu se nazývá pěnovec (Dolní Roblín, Český kras). Foto: F. Vacek
. Při bližším pohledu zjistíme, že pod zeleným porostem jsou hrázky na potoce tvořeny pevným vápencem (pěnovcem), který prostoupil stélkami mechů (Kodská rokle u Srbska, Český kras). Foto: F. Vacek