Masarykovy hry - zahájení
Masarykovy hry
Masarykovy hry
Masarykův maraton, Lány–Praha, 1937. Na fotografii vítěz Béna.
Putovní pohár věnovaný TGM Svazu kanoistů pro mistra ČSR v jízdě kajakem v roce 1925.
Prapor věnovaný Masarykem ČOS při příležitosti VIII. všesokolského sletu v roce 1926
Štafetový kolík, III. Masarykovy hry 1933, I. cena 4x100 m ženy