Fond periodik
Sušení knih na dvoře v Terezíně
Fond periodik
Bahno mezi regály
Fond periodik
Zaplavený hřbitov
Bahno mezi regály
Vyvážení zničených periodik
Sušení knih na chodbách v Terezíně
Příprava na sušení v Jenštejně
Přinášení zmrzlých knih
Mrazírny v Dýšině
Zmrzlé knihy
Zmrzlé knihy před roztavením
Zmrzlé knihy před roztavením
Ukládání knih do klecí před roztavením
Roztavené balíky knih
Knihy po roztavení
Druhá fáze sušení, knihy jsou již separovány
Druhá fáze sušení, separace knih