Rané vývojové (protaspidní) stádium trilobita druhu Eccaparadoxides pusillus. Jedinec je dlouhý asi 1,2 mm a pochází z kambrických hornin v okolí obce Skryje na Křivoklátsku.
Rané vývojové (protaspidní) stádium trilobita druhu Hydrocephalus carens, které je nápadné nafouklou glabelou (kruhovitý útvar vpředu). Jedinec je dlouhý přes 2 mm a pochází z kambrických hornin v okolí obce Skryje.
Rané vývojové (meraspidní) stádium trilobita druhu Hydrocephalus carens dlouhé asi 4 mm, z kambrických hornin okolí Skryjí.
Rané vývojové (meraspidní) stádium trilobita druhu Deanaspis senftenbergi z ordovických hornin poblíž Berouna. Jedinec je dlouhý asi 1,5 mm.
Rané vývojové (meraspidní) stádium trilobita druhu Aulacopleura konincki. Jedinec je dlouhý asi 2,5 mm a pochází ze silurských hornin v okolí obce Loděnice.
Rané vývojové (meraspidní) stádium trilobita druhu Aulacopleura konincki dlouhé asi 5 mm, ze silurských hornin v okolí Loděnic.
Rané vývojové (meraspidní) stádium trilobita druhu Sao hirsuta, dlouhé asi 1,2 mm, z kambrických hornin okolí Skryjí.
Rané vývojové (meraspidní) stádium trilobita druhu Sao hirsuta. Jedinec je dlouhý asi 1,5 mm a pochází z kambrických hornin v okolí obce Skryje.