Centrální motiv s Apollónem na pegasovi.
Alegorie architektury. Stavitel římského Kolosea, ukazující císaři Vespasianovi plány stavby.
Alegorie geometrie. Smrt Archimedova.
Alegorie malířství. Apelles, malující portrét Alexandra Makedonského.
Alegorie hudby. Orfeus s lyrou okouzluje zvířara.
Detail zlacení fresek.
Detail fresky, ryté pomocné čáry.
Muzeum A. Dvořáka.