Navlhčení papíru.
Navlhčený papír už šel opatrně sejmout.
Navlhčený papír už šel opatrně sejmout.
Očištění štětcem.