Keramickou nádobu s rytinou stylizované postavy, nalezenou v Praze-Podbabě, vyrobili zemědělci v mladší fázi neolitu (1. pol. 5. tis. př. n. l.)
Velké kruhy z doby halštatské, vytvořené z ohnutého bronzového plechu a zpravidla opatřené bohatou geometrickou výzdobou, nazýváme pro svůj tvar tradičně „turbany“. Skutečný způsob nošení těchto ozdob nebyl doposud objasněn
Bronzová maskovitá spona z hrobu zástupce elity 2. poloviny 5. stol. př. n. l. z Panenského Týnce patří mezi mistrovská díla časně laténského stylu. Patku zdobí maska v podobě ovce, zatímco nad vinutím je znázorněn letící dravec
Proslulá hlava keltského héroa, z poloviny 3. stol. př. n. l.  dnes patří mezi symboly Národního muzea.
Bronzové nánožníky s bohatou plastickou výzdobou, jako tento exemplář z Koštic u Loun, představují typické ozdoby keltských žen 4. a 3. století př. n. l.
Náramek z kobaltově modrého skla zhotovený na přelomu 3. a 2. stol. př. n. l. a uložený do hrobu v Tursku je dokladem mistrovství keltských sklářů
Ozdobné stříbrné držadlo z římského poháru s plastikou kozlí hlavy Satyra z 1. stol. n. l. bylo nalezeno v jednom z bohatých germánských hrobů na pohřebišti v Dobřichově-Pičhoře
Mezi luxusní předměty importované z Římské říše na území germánských Čech patřily často bronzové nádoby. Římskými stolními a kuchyňskými servisy, jako například tímto z 1. poloviny 2. stol. n. l., který byl nalezen v Řepově
Půvabné skleněné nádoby vyrobené v římských provinciích se nám zachovaly v kostrových hrobech starší fáze doby stěhování národů (5. stol. n. l.)
Stříbrná pozlacená spona s precizní geometrizovanou rostlinnou výzdobou provedenou technikou vrubořezu pochází z mimořádně bohatého hrobu ze starší fáze doby stěhování národů (5. stol. n. l.) z Úherců u Loun
Mezi nejbohatší dochované nálezy z pozdní fáze doby stěhování národů (první dvě třetiny 6. stol. n. l.) patří výbava hrobu ze Světce nad Bílinou.
Stříbrné zlacené spony zdobené motivy ptáků a mýtických zvířat patří mezi typické ozdoby mladší fáze doby stěhování národů (závěr 5. a první dvě třetiny 6. stol. n. l.)
Alabastron, na jehož těle je vyobrazena vousatá siréna s roztaženými křídly a zašpičatělýma ušima, je typickým zástupcem řecké raně korintské keramiky z konce 7. stol. př. n. l.
Mužská hlava pocházející ze 2. století n. l. je římskou replikou typu vousatého boha vytvořeného řeckým sochařem Bryaxidem ve 4. století př. n. l.