Olověná schrána
Nápis vyrytý na povrchu schrány
Otevírání schrány proběhlo přímo na střeše Historické budovy Národního muzea
Schrána obsahovala také záznam o obnově pláště
Pamětní mince - avers.
Pamětní mince - revers.
Mince - 25 Kčs s motivem Národního muzea.
Fotografie ze schrány zachycují staré expozice i stavbu Federálního shromáždění.
Pamětní záznam od tehdejších zaměstnanců Národního muzea (strana 1)
Pamětní záznam od tehdejších zaměstnanců Národního muzea (strana 2)
Večerní Praha ze dne 20. dubna 1972
Večerní Praha ze dne 20. dubna 1972