Nanášení speciálního gelu na zbytky tmelů.
Snímání zbytků tmelů.
Ošetření hliněného podkladu malby organokřemičitanem
Stav po napuštění hliněného podkladu organokřemičitanem