Neprofilovaný střep okrové barvy, na obou stranách zdobený šedohnědým malovaným ornamentem. Rozměry: 41x27 mm; Warkáʼ, ʽobejdská k.
Neprofilovaný střep okrové barvy, na obou stranách zdobený šedohnědým malovaným ornamentem. Rozměry: 41x27 mm; Warkáʼ, ʽobejdská k.
Neprofilovaný střep okrové barvy, na obou stranách zdobený šedohnědým malovaným ornamentem. Rozměry: 35x36 mm; Warkáʼ, ʽobejdská k.
Okrajový střep okrové barvy s malovanou výzdobou na vnější straně. Rozměry: 53x44 mm; Warkáʼ, ʽobejdská k.
Střep okrové barvy s hnědošedou malovanou výzdobou. Rozměry: 57x41 mm; Warkáʼ, ʽobejdská k.
Okrový střep s malovanou výzdobou, tvořenou tmavohnědými pruhy. Rozměry: 41x28 mm; Samarráʼ, samarrská k.
Okrajový střep z okrově žluté nádoby s malovanou výzdobou, tvořenou hnědošedými širokými pruhy. Rozměry: 35x46 mm; Samarráʼ, samarrská k.
Střep nádoby okrové barvy zdobený hnědošedou malovanou výzdobou. Rozměry: 53x39 mm; Samarráʼ, samarrská k.
Střep z okrové nádoby, zdobený šedohnědou malovanou výzdobou. Rozměry: 35x49 mm; Samarráʼ, samarrská k.]
Střep okrové barvy s malovanou výzdobou. Rozměry: 58x42 mm; Samarráʼ, samarrská k.