Aby se mu lépe pracovalo, použil restaurátor pro chemické narušení tmelů xylen.
Při odstraňování tmelů bylo potřeba některá místa malby zpevnit lokálními přelepy, aby nedošlo k jejímu narušení. K přelepení použil japonský papír a akrylátovou pryskyřici.
Ukázka zpevnění malby japonským papírem před odstraněním tmelů (vlevo) a malby lokálně zbavené nevyhovujících tmelů (vpravo).
Boční nasvícení odhaluje nerovnosti povrchu díla. Cílem odborníků z Národního muzea je co největší vyrovnání malby.