Dalším krokem v záchraně malby bylo odstranění prachových nečistot.
Restaurátor Národního muzea Libor Kocanda musel postupovat velmi opatrně, aby malbu nepoškodil.
Dílo bylo v minulosti opatřeno zpěvňovacím nátěrem, který ale bohužel propojil nečistoty se samotnou malbou. Tyto nánosy musely být nyní mechanicky odstraněny.
Restaurátor ukazuje znečištěná místa díla.
Aby mohly práce na restaurování pokračovat, musela být odstraněna i nevhodná dosavadní adjustace fresky.
Dílo bylo totiž adjustováno do polystyrenové desky.
Opatrné odřezávání polystyrenové adjustace.
Stav díla bez přebytečné polystyrenové adjustace obklopující vlastní malbu. V dalších dnech restaurátor odstraní i tu zbývající.