Nástěnná malba, kresebná rekonstrukce
Nástěnná malba, stav před restaurováním
Nástěnná malba, stav před restaurováním, detail
Rozbalování předmětů proběhlo za účasti zaměstnanců Národní muzeum Afghánistánu