V počtu 200 kusů zhotovil pasíř a první ředitel Náprstkova muzea Josef Ludvík Kottner. Na aversu pod sklíčkem jsou vidět vložené úlomky, na reversu je vyryto VN v Gothě 7. 9. 1894.
Kovový přívěšek s úlomky z vnější rakve Vojty Náprstka, zadní část
Kámen z řeky Aachy s podstavcem (místo nálezu těla Miroslava Tyrše)
Brož z ustřižených vlasů Boženy Němcové. Její dcera Theodora ji věnovala své přítelkyni Doře Hráčkové u příležitosti vybudování pomníku Boženě Němcové v roce 1869 na Vyšehradě.
Josef Mauder, posmrtný odlitek pravé ruky Julia Zeyera, českého prozaika, dramatika a básníka. Sádrový odlitek určený k zavěšení na zeď. 1901.
Pohřební průvod s kočárem s rakví z pohřbu Františka Ladislava Riegra na pražské ulici. Stereoskopický snímek, neznámý autor, 1903
Posmrtná maska prezidenta T. G. Masaryka
Posmrtná maska F. L. Riegra