Vltavíny z Besednice vznikly při dopadu asteroidu do oblasti dnešního Bavorska před asi 14,5 miliony let (foto: Dalibor Velebil).
Suevit z bavorského kráteru Ries se skládá ze světlých úlomků vápenců a tmavého přírodního skla. (foto: Vladimír Šrein).
. Tato impaktní brekcie pochází z jižního Norska z kráteru Gardnos, který má v průměru přibližně 5 km.
Před asi 1,8 miliardy let dopadl asteroid do oblasti města Sudbury v kanadském Ontariu a vytvořil obrovskou impaktní strukturu o průměru více než 200 km.