Papírové ozdoby pochází z doby před 1. světovou válkou, prodávaly se na vánočních trzích. Tyto ozdoby kupovaly spíše lidové vrstvy (zdroj: Národní muzeum)
Vánoční ozdoba z 20. - 30. let 20. století (zdroj: Národní muzeum)
Vánoční ozdoby z 1. poloviny 20. století (zdroj: Národní muzeum)
Vlevo vánoční ozdoba v podobě ryby ze 60. let 20. století a vpravo její meziválečná předchůdkyně (zdroj: Národní muzeum)
Vánoční ozdoby ze 60. let 20. století pochází ze skláren v severních Čechách (zdroj: Národní muzeum)