Portrét Vlasty Geringerové (zdroj: Národní muzeum)
Vlasta s matkou v kuchyni bytu na 12. avenue (zdroj: Národní muzeum)
Vlasta sedí u stolu v bytě Geringerových na 12. ulici (zdroj: Národní muzeum)
Rodiče Vlasty Vrázové – August a Antonie Geringerovi (zdroj: Národní muzeum)
Budova vydavatelství Svornost, které v Chicagu vydával Vlastin otec August Geringer
Záhlaví dopisu Vlasty Geringerové Vrázovi z 3. 3. 1896 s kočkami označenými „Vy“ a „já“ (zdroj: Národní muzeum)
Dopis z Prahy s plačícími myškami (zdroj: Národní muzeum)
Domácnost Geringerových – u piana dcera Augusta, vedle stojí Vlasta (zdroj: Národní muzeum)
E. St. Vráz sedí u stolu s Vlastou a její sestrou Augustou v bytě Geringerových (zdroj: Národní muzeum)
Rodina Geringerových hraje karty – kolem stolu sedí Vlasta, její sestra Augusta a jejich bratři Vladimír a Miloslav a E. St. Vráz (zdroj: Národní muzeum)