Jan Kefer
Svatba Jana Kefera a Dagmar Moosové v roce 1935
Dr. Jan Kefer: Syntetická magie. Sešitová knihovna „Spektrum“, Universalia - společnost čsl. hermetiků, 1933 – 1936. Obr. na titulu: František Drtikol 1931
Logos, revue pro esoterní chápání života a kultury. Roč. I., č. 1., Universalia - společnost čsl. hermetiků, 1934
Herold, organizační věstník  Universalie – společnosti československých hermetiků. Roč. I., č. 1, leden 1933
Boj, ústřední list Národní strany lidové. Roč. I., č. 1, Praha 1936. Šéfredaktor Dr. Jan Kefer
Boj, ústřední list Národní strany lidové. Roč. I., č. 1, Praha 1936. Strana s tiráží obsahující jméno J. Kefera a drobnou upoutávku na jeho překlad díla Křesťanská mystika od Josefa von Görrese
Prezident Edvard Beneš udělil po válce Janu Keferovi in memoriam vyznamenání Československý válečný kříž (zdroj: Národní muzeum)
In memoriam PhDr. Jan Kefer, in Časopis Národního muzea, oddíl duchovědný č. 1 a 2, roč. CVX, 1946, Praha – Matice česká, Orbis
Pamětní deska na počest muzejních pracovníků umučených za války (Keferovo jméno je v dolní části) nad schodištěm v Historické budově Národního muzea