Vraní skála. Jedna z přírodně nejcennějších a zároveň krajinářsky nejkrásnějších lokalit v Podyjí. Skalní stepi jsou zde biotopem nejen výše vyobrazené blýskavky skalní, ale i dalších více než 440 dosud zjištěných druhů motýlů.
Skalní stepi na Šobesu v časném předjaří. Dosud zde byl zjištěno přes 1250 druhů motýlů, čímž je s velkým náskokem druhově nejbohatším místem v Podyjí.
Tropický lišaj svlačcový [Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)] je pravidelným návštěvníkem Podyjí z jižních zemích. Na snímku jedinec pozorovaný v září roku 2009 na Fládnitzkém vřesovišti.
Časté mlhy nad údolím Dyje způsobují inverzi, která v NP Podyjí umožňuje přežívání mnohým chladnomilným druhům hmyzu. Na snímku Šobes v pozdně večerním hávu, červenec 2009.