Expediční vozy Přírodovědeckého muzea Národního muzea projíždějí Saharou.
Expediční vůz Praga V3S expedice Maghreb ’74 konané do Alžírska, Tunisu a Maroka před 40 lety.
Šachty v poušti v okolí Erfoudu dosahují hloubky kolem pěti metrů a náleží jednotlivým rodinným klanům.
Práce kopáčů je opravdu tvrdá. Pracují krumpáči a těžkými palicemi ve štolách, jejichž výška jim nedovoluje stát.
Hamada je pro paleontologa prostřený stůl. Lavice se silurskými hlavonožci v okolí města Alnif
Rozštípnutá obývací komora schránky velkého amonita plná drobnějších amonitů různých druhů, střední jura.
Jak nasvědčuje charakteristické zvrstvení patrné na bloku vpravo v popředí, vznikaly rudé pískovce z materiálu přineseného cenomanskou řekou v oblasti její delty.
I kamenitá hamada dokáže být velice krásná.