Za minulostí Historické budovy Národního muzea V. díl

03.07.2013 | Minulý díl našeho seriálu jsme zakončili konstatováním, že stavba severojižní magistrály způsobila muzejní budově újmu mimo jiné tím, že ji odřízla od Václavského náměstí. Původní přirozené propojení náměstí a muzea tak vzalo za své. Po roce 1989 se objevilo několik návrhů řešení, jak naložit s touto pro muzeum nepříznivou situací.

Pravděpodobně nejzajímavější návrh se objevil v roce 1996. Podle dobového tisku tehdy "zafoukal do Prahy vítr z Velké Británie". Do paláce Lucerna totiž ve dnech 25. - 29. dubna 1996 přijela skupina architektů, sociologů a urbanistů z londýnské Projektové kanceláře prince z Wallesu a zorganizovala zde pro veřejnost Plánovací víkend pro Václavské náměstí.ilustrace k situaci odříznutí muzejní budovy od Václavského náměstí

Přes 500 účastníků plánovacího semináře, z nichž velkou část tvořili místní obyvatelé, řešilo nejprve otázky nejlepšího řešení dopravy, bezpečnosti nebo životního prostředí. Poté se soustředili na kreslení návrhů, jak by mohlo podle jejich představ vypadat Václavské náměstí: "Místní obyvatelé přicházeli se svojí vizí budoucnosti a mezinárodní tým ji přetvářel do profesionální podoby s cílem navrhnout lidský, přijatelný prostor Václavského náměstí."

"Ze zpracování výsledků diskuze vyplynulo, že lidé většinou vnímají horní polovnu náměstí jako symbol novodobé historie českého národa". S tímto symbolickým významem, který je prostoru u jezdecké sochy svatého Václava přisuzován, však nejde dohromady právě odříznutí Historické budovy Národního muzea, které se na vytváření symboliky novodobé české historie v horní části Václavského náměstí velkou měrou podílí.

"Muzeum by se mělo stát znovu součástí náměstí plného lidí, náměstí, kde jsou fontány, zahradní restaurace."

Na základě stížností obyvatel na tuto nepříjemnou situaci navrhli britší architekti neotřelé řešení, ve kterém se vypořádali s existencí magistrály, a to prodloužením vyhlídkové rampy Národního muzea, která by překlenula magistrálu jako most, na jehož konci by se svažovalo schodiště do parkové úpravy kolem sochy svatého Václava!

 

Návrh na prodloužení rampy Historické budovy Národního muzea a přemostění magistrály

(dan)