Za minulostí Historické budovy Národního muzea - II.díl

08.02.2013 | V následujících měsících se v rubrice Rekonstrukce bude objevovat seriál o historii budovy Národního muzea. První díl seriálu se věnoval období do dokončení stavby roku 1891. Druhý díl přiblíží další osudy budovy na sklonku 19. století.

foto: Detail rampy z modelu budovy. Autorem modelu byl italský štukatér Giacomo Enzio, který jej vytvořil v letech 1886 - 1888 podle plánů Josefa Schulze.  Na rampě je viditelný původní žulový sokl, který byl později odstraněn.

Muzejní budova byla hotová v první čtvrtině roku 1891 a slavnostně otevřena Zahajovací slavností České akademie, uspořádanou v Panteonu 18. května 1891.

I po tomto slavnostním otevření bylo novou budovu zapotřebí vybavit mobiliářem a doplnit uměleckou výzdobu. Zejména vybavení sálů vitrínami trvalo déle, než se předpokládalo – až do roku 1901. Stejně tak dlouho trvalo i dokončení výzdoby vnitřních prostor muzea sochami a obrazy.

foto: Původní vitríny ve výstavním sále na počátku 20. století (foto: NM)Spor mezi architekty Schulzem a Hlávkou o umístění pomníku sv. Václava byl rozhodnut záhy po dokončení novostavby. V souladu s přáním Hlávkovým neměl být pomník umístěn na muzejní rampu, ale do horní části Václavského náměstí. 

Proto byl odstraněn žulový sokl na rampě muzea, určený původně pro pro jezdeckou sochu sv. Václava, a nahrazen roku 1898 schody.

Již deset let po dokončení bylo potřeba opravovat opadávající omítku fasády. Zemský výbor zdůvodnil nutnost těchto oprav tím, že: „fasáda budovy muzejní nebyla dosud opravována“.

O rok později byly nevyhovující provizorní betonové pamětní desky na fasádě nahrazeny deskami z červené žuly s vyzlacenými nápisy.

Již v roce otevření muzea bylo zřejmé, že ani tento obrovský palác nebude stačit rostoucím potřebám muzea. Někteří odborníci před tímto nebezpečím varovali už v roce otevření novostavby budovy. 

Jak se ukázalo, byla otázka nedostatku prostor pro depozitáře a další pracoviště palčivým problémem po celé 20. století a dodnes není uspokojivě vyřešena.

Podívejte se na další fotografie Historické budovy Národního muzea z konce 19. století:

gallery


Článek byl připraven ve spolupráci s PhDr. Lubomírem Sršněm z Oddělení starších českých dějin Národního muzea.

Kam dál?

Za minulostí Historické budovy Národního muzea - I. díl

Po stopách tajemství Historické budovy Národního muzea

 

(dan)