VIDEO: Podívejte se s námi do podzemí!

20.11.2015 | Během prací souvisejících s plánovaným hloubením tunelu mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea byla odkryta i část staré nepoužívané stoky.

S největší pravděpodobností tato stoka sloužila jako svod vody z Vinohrad z oblasti Římské ulice. Odkrytý úsek, který si s námi můžete díky videu projít, kopíruje závěrečnou část Vinohradské ulice mezi oběma muzejními budovami. Na své jižní straně (u křižovatky Vinohradské a Legerovy ulice) navazuje na křížení několika stok. V tomto místě je zmiňovaný úsek zaslepen a zčásti zalit betonem. Na severní straně (směrem k Václavskému náměstí) je pak zasypán. K přerušení stoky došlo patrně v souvislosti se stavbou magistrály a hloubením metra.

Po domluvě s památkáři je plánováno pokračovat v pracích dle projektu. Během práce na spojovacím tunelu, který umožní návštěvníkům hladký přesun mezi oběma muzejními budovami, bude zohledněno odpovídající stavební zajištění stoky, kterou nová podzemní chodba protne.

Fotografie stoky

(per)

Rekonstrukce