Rekonstrukce historické budovy Národního muzea

4. 7. 2011 | Historická budova Národního muzea je v havarijním stavu. Národní muzeum proto intenzivně připravuje její rekonstrukci.

Historická budova Národního muzea je v havarijním stavu. Od svého postavení nebyla budova významněji opravována. Poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. Pokud by v brzké době nezačala obnova této výjimečné stavby, hrozilo by jí uzavření z bezpečnostních důvodů.

obrázek-Historická budova Národního muzea je v havarijním stavu.

Cílem náročné rekonstrukce je tak zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor.

Díky uvolněným prostorám v historické budově a jejímu propojení s novou budovou NM rozšíří Národní muzeum své výstavní prostory v centru Prahy na dvojnásobek. Návštěvníci tak budou moci obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které jsou doposud ukryty v depozitářích.

Kam dále:

Národní muzeum není jen jedna budova
To, že je uzavřena historická budova, však neznamená, že nemáme co nabídnout. Národní muzeum není jen jedna budova. Připravili jsme pro Vás muzejní pas, který Vám nabídne zajímavé benefity.

Kdy a na jak dlouho bude historická budova NM uzavřena?

Pro veřejnost byla historická budova Národního muzea naposledy otevřena 7. 7. 2011. Definitivně je budova uzavřena od 8. 7. 2011, aby mohly být demontovány stávající expozice. Historická budova přivítá nové návštěvníky v symbolickém roce 2018, kdy Národní muzeum oslaví 200 let od svého založení.

V listopadu roku 2009 byly zahájeny projektové práce na rekonstrukci včetně výstavby spojovací chodby mezi historickou a novou budovou muzea. Vedle projekčních prací probíhá úprava a vybavování mimopražských depozitářů, balení a stěhování sbírek a pracovníků muzea, což má za následek omezení přístupu k některým sbírkám a dočasné uzavření Knihovny NM.

Projděte se s námi zrekonstruovanou historickou budovou NM

Mimo muzejních expozic je v projektu pamatováno i na odpočinková místa, prostory pro práci se školními výpravami, odkládací prostor pro dětské kočárky, dětské koutky, kavárnu a obchod se suvenýry. Budova bude bezbariérová.

Z vestibulu budovy budou moci návštěvníci sejít do nově vybudovaných prostor návštěvnického zázemí v suterénu budovy, tvořeného kapacitními šatnami a sociálním zázemím. V přízemí jim bude k dispozici v levém zastřešeném nádvoří, ve dvoraně určené pro setkávání, muzejní kavárna, muzejní obchod či dětský koutek.

Zastřešené nádvoří po pravé straně budovy nabídne stálou expozici, kde budou zavěšeny velkorozměrové exponáty, případně vzácné sochy a monumenty ze sbírek muzea. V přízemí budou umístěny i krátkodobé výstavy v pěti výstavních sálech o celkové ploše více jak 1 000 m2 a obnovené přednáškové sály.

Pantheon v prvním patře bude, tak jako před rekonstrukcí, i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve zbývajících výstavních sálech naleznou návštěvníci první část nové stálé expozice. Ve druhém patře ve sloupovém sále pak interaktivní centrum pro studenty a mládež. Na závěr prohlídky bude možno vystoupat do kopule, odkud zájemci uvidí panorama historického centra města Prahy a Pražského hradu.

Nové výtahy do druhého suterénu zavedou návštěvníky k reprezentativní spojovací chodbě doplněné o multimediální efekty, která jim umožní průchod do sousední nové budovy Národního muzea. Zde bude pokračovat stálá expozice, budou se zde konat výstavy, koncerty a další kulturní akce.

Historická budova Národního muzea po rekonstrukci (virtuální pohled)

Autorem projektu rekonstrukce je Sdružení Národní muzeum, složené z firem VPÚ DECO Praha, a. s., a SUDOP Praha, a. s., hlavním architektem projektu je Ing. arch. Zdeněk Žilka.

(adr)