Původní okna Národního muzea procházejí náročnou opravou

16. 4. 2012 | Rozsáhlá rekonstrukce Národního muzea pokračuje náročnou repasí starých oken. Kvůli přiléhající štukové výzdobě totiž není možné stará okna vysadit a na jejich místo upevnit nová.

Okno před a po repasi (okno do vnitřního dvora)

Budova Národního muzea nebyla od svého postavení na konci 19. století významněji opravována. Už dlouhou dobu proto nevyhovovala jak z klimatických, tak bezpečnostních důvodů. Technický stav budovy ohrožoval nejen sbírky, které v ní byly umístěné, ale také návštěvníky.

Stavba budovy byla financována z veřejných sbírek, i proto byly používány levnější materiály a řešení. To se týká zejména oken. Tehdejší stavitelé použili z úsporných důvodů okna dvojitá, otvíraná dovnitř a ven, s dřevěnou obložkou ve vnitřní špaletě, vyrobená z měkkého dřeva a opatřená nátěrem (fládrování v imitaci dubu). Použito bylo sklo o tloušťce 3 mm (původní 2 mm skla byla totiž poškozena zásahem leteckého granátu na konci 2. světové války).

Původní a nová okenní klička

Většina oken je dnes v havarijním stavu, netěsní a jsou částečně svěšená nebo pokroucená. Jejich oprava má za úkol zlepšit tepelnou izolaci budovy. Proto bude na vnější straně použito izolační dvojsklo, které doplní potřebná těsnění a kování. A to vše za předpokladu, že bude zachován původní vzhled okna, včetně původních prvků kování (i když v kopiích). 

Návrh repase oken je ovlivněn tím, že vnější i vnitřní plášť okna má samostatně zazdívané mohutné rámy s polodrážkami pro křídla a se zabudovanými závěsy. Kvůli tomu, že na vnější rám natěsno doléhá štuková výzdoba fasády, není možné vyměnit vnější rám okna a nahradit jej novým tak, aniž by se nepoškodila okolní výzdoba.

Architekti proto navrhli odfrézování části stávajícího rámu okna do hloubky více než dvou centimetrů pro osazení doplňkového rámu s novými křídly. Vnější křídla budou zhotovena z lamelového řeziva z tvrdého dřeva (dub) se shodným tvarováním a členěním jako původní okna. Zasklena budou izolačním dvojsklem.

Pohled do špalety původní a po repasi

Dutina mezi rámy vnějšího a vnitřního okna (ve špaletě) bude vyplněna tepelně izolačním materiálem. Stávající vnitřní křídla budou opravena a zasklena novými tabulemi skla o tloušťce 4 mm, která budou osazena po celém obvodu do transparentního trvale pružného tmelu.

Vnější nová i vnitřní původní křídla budou v místě styku s rámem po celém obvodě opatřena zafrézovanými těsnícími profily v barvě křídla. Díky tomu utěsní spáru v rozsahu 1–6 mm a budou tak eliminovat tvarové deformace stávajících křídel. Všechny části budou také opatřeny novým krycím nátěrem. Kování a další viditelné součásti budou repasovány, nebo nahrazeny přesnou kopií.

Okno si navrhovanou úpravou zachovává původní charakter, na použitých profilech není pohledově patrná změna v tloušťce profilu.

Navrhovaná úprava už byla vyzkoušena na jednom z oken. Orgány památkové péče s takovou renovací souhlasí.

ČTĚTE TAKÉ: Národní muzeum nabídne unikátní expozice i prostory

(adr)


Diskuse

Fládr oken 9. srpna 2012 17:14
Školník Petr 9. října 2014 10:59