Prohlédněte si předlohy k výzdobě Národního muzea

1. 4. 2012 | Historická budova Národního muzea obsahuje celou řadu jedinečných předmětů. Až do současnosti se zde například zachovaly unikátní prvky, které byly předlohou většiny vnějších a vnitřních ozdobných motivů a soch.

Originální prvek, podle něhož byla vyrobena část výzdoby Národního muzea.

Kvůli rekonstrukci je řada z nich sice skrytá před veřejností, pracovníci muzea se však o ně stále starají a vzácné předměty pečlivě ošetřují a katalogizují.

Desítky, ba dokonce stovky kusů hlavic a dalších prvků s nejrůznějšími motivy, jsou proto pečlivě označeny inventarizačními čísly a ještě důkladněji popsány v mnohastránkových katalozích.

Národní muzeum je nejspíš jedinou středoevropskou institucí, v níž se do současnosti dochovala většina takových předloh. Drtivá část z nich pochází z doby, kdy byly zahájeny stavební práce na Historické budově Národního muzea. V Národním muzeu je pozoruhodné, že na místě zůstal i rozsáhlý soubor původních stavebních plánů.

Ozdobná hlavice z vnější fasády historické budovy Národního muzea, která byla na základě doporučení statika demontována z průčelí.

Najdeme zde nejen předlohy, podle kterých byly vyrobeny nejrůznější ozdobné ornamenty na vnějších fasádách a ve vnitřních prostorách budovy, ale také vzory mnoha zdejších byst.

Nacházejí se zde i původní reliéfy

Ve vyšších patrech se v bývalých kancelářích skrývají před nepříznivými vlivy prostředí také originální zdobné prvky, které byly sejmuty z fasád a kopulí historické budovy Národního muzea, protože hrozilo jejich zřícení. Mimo jiné tím upozornily na katastrofální stav celé budovy.

gallery item video

V současnosti kontinuálně probíhají průzkumné a sanační práce na fasádách a střechách budovy (včetně kontroly ukotvení všech zdobných prvků a soch). Revize provádí restaurátor s povolením MK ČR za spolupráce a odborného dohledu NPÚ. Po tomto průzkumu a posouzení restaurátor prvky, u kterých hrozí možnost zřícení a není možné je zajistit, sejme, označí a uloží v historické budově Národního muzea.

Na zlaceném povrchu mnohých ornamentů jsou zblízka vidět poškození, která byla způsobena povětrnostními podmínkami a časem. Takové předměty proto čekají náročné restaurátorské práce, po nichž budou opět vráceny na stěny a kopule Národního muzea.

gallery

(adr)